Riksveg 3/25-utbyggingen: – Vi har utfordringer, men forsøker å holde full aktivitet

Byggingen av nye riksveg 3/25 i Løten og Elverum går foreløpig etter planen, men koronaviruset skaper utfordringer. – Det vil bli krevende å ha dette i gang over tid, sier Taale Stensbye i Statens vegvesen.