Riksveg 3 og 25 på prioritert liste

Til arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022 til 2033 foreslår Nye Veier 18 nye strekninger lagt til selskapets portefølje. Riksveg 3 og riksveg 25 er to av de utvalgte strekningene.