Gå til sidens hovedinnhold

163 frimurere i Ringsaker

Artikkelen er over 13 år gammel

I Norge finnes det cirka 18.000 frimurere, 163 av dem er bosatt i Ringsaker.

TV2 viste mandag en dokumentar om det norske lukkede brorskapet. Blant ringsaksokningene som er med i brorskapet, finner vi sokneprest Anders P. Skeistrand og flere politikere, blant annet Ringsaklistas leder Ole Berg og Høyres Odd-Hermann Roel Børke.
I Mjøsbyene finnes det losjer. På Gjøvik Svanen, på Lillehammer St. Olav og på Hamar St. halvard og St. Torfinn.
TV2 har gjort alle medlemsnavnene tilgjengelige på sin hjemmeside på Internett. Navnene er tatt fra matrikkel for den norske frimurerordnen.
Her følger de lokale medlemmene hvor navn, fødselsår og stilling er tatt med:

Fra Brumunddal:
Aarskog, Odd 1929 Jordbruker
Alstad, Bjørn 1966 Avdelingsleder
Andersen, Ulf Skaug 1953 Gullsmedmester
Bjerke, Tom Aalholm 1935 Oberstløynant
Braastad, Endre 1950 Gårdbruker
Breilid, Jan Petter 1962 Branningeniør
Dagestad, Olav 1927 Verksstedeier l
Dobloug, Per 1935 Gårdbruker
Ellefsæter, John Magnar 1944 Pensjonist
Falch, Sverre 1933 Direktør
Finsveen, Ivar 1945 Rådgiv. ingeniør
Fjellstad, Kjell 1936 Selvst. næringsdr.
Frøseth, Steinar 1942 Trygderevisor
Glestad, Eivind 1953 Gårdbruker
Gulbrandsen, Bjørn 1956 Prod.leder/vet. Hagen, Terje 1958 Salgskonsulent Hagen, Magne Lorents 1931 Gårdbruker
Hagen, Lars 1968 Maskinfører
Hatterud, Arne 1940 Avd. Ingeniør
Haug, Kristian 1952 Gårdbruker
Havik, Karl Kristian 1969 Daglig leder
Hjorth, Svenn Otto 1947 Bedriftsrådgiver
Jemblie, Gudbrand 1946 Gårdbruker Johansen, Jan Erik 1934 Tannlege
Korup, Ole Hybel 1956 Disponent
Kvaløy, Roar 1963 Innkjøper
Langerak, Georg 1951 Fylkeskartsjef
Langerud, Rune 1968 Selvst. Næringsdr.
Lillesveen, Birger 1957 Psykiatrisk
Sykepleir
Lundberg, Odd Kristian 1938 Seniorkonsulent
Løvbak, Steinar 1962 Rørleggermester
Moen, Arve 1951 Tekniker
Nilsen, Arne Øivind 1925 Prosjektsjef
Nilsen, Bjørn Vidar 1967 Daglig leder
Nordskogen, Jarle 1935 Bedriftslege
Nordskogen, Hans Jørgen 1944 Advokat
Opheim, Kjell Vegard 1970 Banksjef
Paalsrud, Knut 1946 Disponent
Platou, Ame Stoud 1922 Gårdbruker
Rannestad, Øystein Einar 1950 Lege
Richardson, John 1947 Fengselsbetjent
Roterud, Erik 1943 Tømmersjef
Salvesen, Trygve 1919 Økonomikons.
Salvesen, Knut 1951 Kontorsjef
Sanaker, Harald 1955 Lege
Sandbakken, Per 1958 Hesteeier
Sandbakken, Pål Reidar 1961 Daglig leder
Sandbakken, Arild 1936 Høgskolelektor
Schjerpen, Syver 1926 Regnskapsfører
Selnes, Svein 1939 Forska. tekn.
Sevilhaug, Lars Joar 1948 Disponent
Skar, Snorre 1965 Daglig leder
Skundberg, Odd Nilsen 1945 Kjøpmann
Sofienlund, Odd Einar 1960 Renholdsleder
Storlien, Ole L. 1928 Gårdbruker
Søberg, Frode 1956 Overkonduktør
Sølvsberg, Andreas 1940 Gårdbruker
Sørlien, Leif Gunnar 1943 Rektor
Thorsrud, Ole 1927 Rektor/Gårdbr.
Thorsrud, Gustav Oldereid 1965 Eiendomssjef
Trosvik, Knut Arne 1932 Siv. Ingeniør
Ulven, Erik Agnar 1940 Kjøpmann
Viken, Leif Atle 1968 Reg. Direktør
Willard, Geir Andre 1958 Adjunkt
Ødegården, Per 1956 Murersvenn
Øian, Geir Pharo 1955 Ingeniør
Øverland, Geir Osvald 1965 Daglig leder
Tor Hatterud 1947 Salgskonsulent

Brøttum:
Aasland, Jan-Erik 1943 Soussjef
Berg, Ole 1951 Daglig leder
Berg, Marthinus 1934 Gårdbruker
Brukstoen, Arne 1944 Disponent
Dehli, Halvor 1963 Butikksjef
Dehli, Erik 1921 Gårdbruker
Gjeldaker, Botolv J. 1963 Dirigent
Gjeldaker, Reidar Viktor 1939 Adjunkt
Hage, Olav 1930 Lastebileier
Hansen, Frank Ingard 1961 Avd. Leder
Hustad, Arnulf 1944 Adjunkt
Lindstad, Erik 1969 Selvst. næringsdr.
Malmberg, Knut 1959 Ingeniør
Meinich, Hans Thomas 1946 Kredittkontroller
Thommesen, Rolf 1930 Kaptein

Fra Furnes

Bøhmer, Thor Wold 1946 Oberstløynant
Dobloug, Mikkel O. 1938 Bonde
Dobloug, Ansteen O. 1959 Gårdbruker
Foss, Tor Olav 1952 Billedkunstner
Gamme, Kjell 1937 Sivilingeniør
Hansen, Cato 1971 Fysioterapeut
Haug, Tor-Erik 1973 Kokk/Konditor
Kjøbstad, Terje 1941 Ingeniør
Kollshagen, Stein 1956 Daglig leder
Lereggen, Finn Arne 1961 Major
Martinsen, Pål Ame 1969 Systemingeniør
Matheson, Bernt Jacob 1945 Distriktsjef
Nilsgård, Vidar 1949 Sivilingeniør
Norseth, Bjørn Harald 1959 Forsikringsmegler
Olssen, Gunerius 1941 Major
Pedersen, Åge 1946 Elektriker
Pedersen, Henning Sønsteby 1953 Direktør
Sanner, Dag 1943 Siviløkonom
Skårer, Jan 1966 Daglig leder
Sterud, Bjørn Åge 1955 Kundebehandler
Ødegård, Hans 1954 Daglig leder

Gaupen
Engom, Jarle 1951 Småbruker
Groseth, Kristian 1927 Pensjonist
Gullberg, Steinar 1935 Fysioterapeut
Høgset, Gudmund 1942 Rørleggermester
Mørch-Reiersen, Håvar 1939 Gårdbruker
Solberg, Gunnar 1936 - Ikke oppgitt -
Tørudbakken, Olaf 1954 Gårdbruker

Lismarka, Mesnali og Sjusjøen

Sveen, Jon Olav 1941 Siv. arkitekt
Håkenstad, Bjørn 1947 Ambulansesjåfør
Lunaas, Alf Jarle 1930 Skolesjef
Graaten, Even 1952 Selvst. næringsdr.

Moelv
Andreassen, Roger 1957 Organist
Berg, Stig 1940 Konsulent
Børke, Odd-Hermann 1955 Daglig leder
Fledsberg, Lars Anstein 1940 Vedlikeholdssjef
Hagen, Bjørn Øistein 1929 Rådg. ingeniør
Haugen, Johannes 1949 Lektor
Helseth, Mathias 1922 Markedssjef
Holland, Egil 1946 Adm. Direktør
Holmbakken, Roger 1954 Prosjektleder
Kvåle, Finn 1933 Rektor
Kyllingstad, Syver 1966 Veterinær
Lien, Arvid 1951 Salgssjef
Lunde, Erik 1937 Gårdbruker
Mulstad, Johannes 1916 Salgsreprensent.
Nordskogen, Ame 1974 Adjunkt
Romsås, Mathias 1950 Gårdbruker
Sandviken, Bjørn 1948 Rørleggermester
Seehuus, Rolf Henrik 1937 Reklamesjef
Skappel, Halvor Arnold 1961 Gårdbiøk.sjef
Skeistrand, Anders P 1953 Sogneprest
Sommerin, Svend-Hermod 1956 Ingeniør
Syversen, Dagfinn 1961 Daglig leder
Ulven, Per 1953 Gårdbruker
Vik, Ola 1940 Disponent
Øen, Finn Ivar 1943 Ingeniør
Østby-Deglum, Kristian 1921 Gårdbruker
Østby-Deglum, Olav 1946 Markedssjef

Nes
Baldishol, Einar 1934 Planteskoleeier
Bredvold, Mons Jørgen 1928 Gårdbruker
Brinck, Anders 1945 Gårdbruker
Dehlie, Hans Jacob 1949 Ingeniør
Kongsrud, Brede 1939 Bande
Larsson, Tore 1948 Disponent
Mellby, Morten 1955 Selvst.næringsdr.
Sandberg, Per Eilif 1955 Gårdbruker
Stabo-Eeg, Nils Jacob 1934 Gårdbruker
Wetlesen, Vetle 1940 Gårdbruker

Rudshøgda
Bogsti, Lars Cato 1938 Sivilagronom
Bolstad, Jacob 1939 Gårdbruker
Braastad, Gisle 1954 Gårdbruker
Gropen, Jon Einar Herland 1965 Rådgivende ingeniør
Gropen, Kåre 1941 Bonde
Storbekk, Ulf 1963 Daglig leder
Storlien, Ole E. 1935 Gårdbruker
Vaarnes, Tore Anders 1945 Gårdbruker

Stavsjø

Dybvig, Einar 1938 Gårdbruker
Guåker, Nils Asbjørn 1938 Gårdbruker
Øverlien, Lars 1930 Gårdbruker

Kommentarer til denne saken