Det finnes trolig ikke plass for begge.
Bakgrunnen for planene skyldes at NorgesGruppen som eier Kiwi har meldt at de ser seg om etter nye lokaler. Kiwi er i dag plassert på Graaten. Bygget og tomta innehar ikke de kvaliteter matvarekjeder mener det er behov for.
– Det skaper muligheter for å bygge et nytt butikksenter på Sjusjøen, mener Jan tore Hemma i Brøttum Almenning og Per Fineid i Pihl as. Med på laget får de Sjusjøen Utvikling som fester tomteområdet hvor butikksenteret planlegges. Sammen vil de tre bedriftene danne et selskap som bygger det nye senteret.
– Dette er det mest aktuelle stedet for å bygge et slikt butikksenter, mener Per Fineid vel vitende om at de selv er borfester av tomta hvor Kiwi har butikk på Graaten i dag. Han støtter ser også til Østlandsforsknings rapporter om utvikling av Sjusjøen i denne sammenhengen.
70 mål regulert tomt
Området på myra nedenfor Sjusjøen turisthotell er stedet som nå pekes ut.
– Vi mener det er det beste området for å kunne bygge et nytt butikksenter på Sjusjøen. Vi har vært i kontakt med en interessert matvarekjede om dette, sier Hemma.
Totalt er tomta på 70 mål. I første omgang er det ikke planer om å bygge ut hele tomta.
– Det er nok mest aktuelt å begynne med dagligvarebukk, kafeteria og parkering. Så vil eventuelle andre handelsbedrifter kommer etter, sier Jan Tore Hemma.
Han viser til at planer for et nytt handelssenter har eksistert siden 2006. Området er regulert til senterområde i kommuneplanen og spilt inn igjen i revisjon av kommuneplan.
– Vi har mål om byggestart i 2014, sier Per Fineid.
Dragkamp
Med to butikksentre under planlegging og spilt inn i revisjon av kommuneplan kan politiske vurderinger avgjøre hvem som får bygge nytt butikksenter.
– Det kan bli et resultat i dette, sier Per Fineid.
Åge Skinstad som er deleier i Sjusjøen utvikling som fester tomta er optimist.
– Dette området innehar det som skal til for å dekke de behov et slikt senter på Sjusjøen må ha og med den beste plasseringen. Vi gleder oss til å jobbe videre med dette prosjektet sammen med Brøttum Almenning og Pihl as, sier han.
Sjusjøen utvikling har tidligere bygd ut Fjellblikk og Sjusjøen fjellstuer med totalt 89 solgte leiligheter.