Tv-programmet «En bit av Norge» og den engelske versjonen «New Scandinavian Cooking with Anders Viestad» har et seerpotensial på om lag 200 millioner.
– Det vises på American Public Television (APT), et riksdekkende reklamefritt kabelnett i USA, BBC Food og i flere land i Østen, blant annet i Kina, sier matansvarlig i produksjonen, Erik Røed.
I tillegg kan man se programmet på TV2 her i Norge.
Niende sesong
Produksjonsselskapet Tellus Works og Anders Viestad er nå i gang med å filme den niende sesongen.
Denne uka har de filmet her på Hedmarken. De har vært på Staur gård, onsdag bruke de hele dagen til å filme på Hovinsholm på Helgøya.
Tar kjøkkenet ut
Tanken bak programmene er å reise rundt i landet og lage tradisjonell lokal mat. Vanligvis er det slik at på de stedene hvor de har vært er det én råvare som man tradisjonelt har vært avhengige av.
– Men her på Hedmarken er det rikelig med råvarer av det aller meste, sier Anders Viestad som storkoste seg på Simenstad torsdag.
Det var storfekjøtt som sto på menyen torsdag.
– Det er jo litt artig for oss her på Simenstad all den tid vi holder på med storfeproduksjon her på garden, sier Brit Skurdal Braastad.
Viktig for regionen
At Anders Viestad og staben velger å besøke Hedmarken for å lage matprogrammer er viktig for regionen.
Hamar-regionen Reiseliv har spilt en aktiv rolle i planleggingen.
Innspillingsleder og produksjonsleder Christian Omsted er takknemlig for all den hjelpen de har fått av Tor Rullestad og Hamar-regionen Reiseliv.
– Det hjelper oss veldig i planleggingen av produksjonen at lokale kan hjelpe oss, sier Omsted.
Kjent matjournalist
Anders Viestad er, ved siden av å være tv-kokk, også en kjent matjournalist. Han har hatt sin faste matspalte i Dagbladets magasin siden 1999 og han har også en egen spalte i The Washington Post hvor han regelmessig skriver om mat og matkultur.
– Når skal programmet fra Hovinsholm og Simenstad sendes?
– Vi skal være ferdige med alt arbeidet og levere det fra oss i høst, så da blir det nok sendt på nyåret en eller annen gang, sier Anders Viestad, mens regissøren Jan Erik Lustig maner folk på plass og gjør klart for opptak.
«Her på Hedmarken er det rikelig med råvarer av det aller meste».
Anders Viestad
tv-kokk og matjournalist