Det er svaret på spørreundersøkelsen Pihl har gjennomført. Den viser til tydelighet hvor splittet hytteeiere i områdene innenfor Storåsen er mot vinterbrøyting.
– Det er rett. Vi ser at flertallet av hytteeiere ved Kuåsen og Eliåsen er mot, mens flertallet i Kroksjølia og på hyttefeltet på Aksjøen er for, sier Per Fineid som er bestyrer i Pihl as.

Flertallet bestemmer

Det er for en del veger, spesielt i Kroksjølia, hårfint skille på om det skal bli vinterbrøyting. I Nordre Storåsveg er 21 hytteeiere for mens 20 er mot. Svarprosenten totalt for Kroksjølia er på 69 prosent, så resultatene står seg.
Dermed blir det hyttebrøyting i Storåsvegen fra vinteren. Mens det i Midtre Gulmundsveg er seks som er for mens åtte er imot. Der vil det derfor ikke brøytes veg.
– Ja, det er slik at flertallet bestemmer, bekrefter Per Fineid.
Han har informert velforeningene i de ulike hyttegrendene for å informere om resultatet. De har tatt det til etterretning.

Må betale 3000

De hytteeierne som nå ønsker seg og har sagt ja til vinterbrøyting må betale 3000 kroner for det.
– Ja, og det er frivillig for hver hytteeier å være med på slik brøyting. De som ikke ønsker brøytings skal selvsagt slippe å betale, forteller Fineid.
Hytteeiere som ikke ønsker brøyting må da fortsette å parkere der de har parkert videre å gå inn til hytta. Det blir ikke så vanskelig å kontrollere ifølge Fineid.
– Nei, det blir en selvjustis på akkurat det. De som betaler ønsker at alle som får glede av brøyting skal være med å betale på det. Om noen som ikke betaler likevel velger å kjøre bil inn vi nok fange opp det og gi dem en tilbakemelding om det, sier han.

Argumenter for og imot

Jan Ove Holmen, leder i Sjusjøen Vel, som har medlemmer inn til Kroksjøen bekrefter at de har fått informasjon om undersøkelsen.
– Sjusjøen Vel har ikke tatt noe standpunkt for eller imot vinterbrøyting inn til ulike hytter i fjellet. Dette er et spørsmål mellom den enkelte hytteeier og grunneier. Spørreundersøkelsen er gjennomført på en grei måte, og vi har ingen merknader til den. Personlig så forstår jeg argumenter både fra dem som ønsker vinterbrøytede veger og de som ikke ønsker det. Jeg blir derfor heller ikke overrasket over resultatene. Det er ulike meninger om dette, sier han balansert.

Tror flere vil brøyte

Trond Sverre Hagen på Storåsen som sammen med to andre skal brøyte veger for Pihl i fjellet regner med at flere etter hvert vil stille seg positive til vinterbrøyting:
– Det er ikke uvanlig at flere ombestemmer seg nå det først brøytes inn. Så for oss er det foreløpig vanskelig å vite nøyaktig hvor mye vi kommer til å brøyte som følge av denne undersøkelsen. Uansett så blir det mer brøyting enn det som har vært, og vi er klare til å brøyte for alle som ønsker det innover fjellet, slår Hagen fast