Man lar seg med andre ord ikke påvirke av planene om butikksentre i fjellet.
Ringsaker almenning la fram sine planer om butikksenter i Natrudstilen før sommerferien. I forrige uke presenterte Brøttum almenning, Pihl AS og Sjusjøen utvikling planer for et liknende senter på Sjusjøen, i krysset mellom Sjusjøvegen og Nordsetervegen.
– Vi følger med på hva som skjer på Sjusjøen. Det foregår mye og finnes mange ulike planer. Vi har fått tilbud fra flere utbyggere, sier regiondirektøren.
Når det gjelder Joker er han imidlertid klar på at man ønsker å styrke nærbutikken i Mesnali.
Beliggenhet
– Mange hytter og leiligheter er planlagt i området. Når disse realiseres om noen år vil det bli enda mer folk i og rundt fjellet. Det er spennende med tanke på dagligvarer. Det er positivt med mye aktivitet i området. sier Sandaker.
Beliggenhet er viktig, og man vil etter hvert vurdere om det er riktig at butikken ligger der den er nå. NorgesGruppen har allerede en butikk oppe på Sjusjøen, nemlig Kiwi. Derfor ser man ikke på det som aktuelt å vurdere å flytte Joker-butikken til fjells med det første. Kanskje ikke i det hele tatt.
– Det er nærbutikken i Mesnali, og en stor andel av kundene der er lokale folk. De sørger for at det er jevn trafikk der gjennom hele uka.
Bygge ut?
Slik situasjonen er nå ønsker NorgesGruppen heller å styrke tilbudet i Mesnali. Mulighetene for en utvidelse er til stede.
– Vi utvikler oss i takt med markedet. Større areal kan bli aktuelt etter hvert. Dialogen med gårdeier er god, og vi har muligheter til å bygge på lokalene dersom behovet melder seg. Forslag til tegninger foreligger allerede.
Positiv utvikling
Anne Lise Olsen er butikksjef ved Joker Mesnali. Hun forteller om en jevn økning i salget gjennom de siste årene.
– Vi har mange flotte kunder. Bygdefolket danner grunnlaget for oss. I tillegg genererer selvsagt fjelltrafikken i helger og ferier en del ekstra inntekter. Vi har merket en positiv økning gjennom de siste årene, sier hun.
Butikken har seks ansatte, og det meste av hva man trenger når det gjelder dagligvarer. Olsen har vært butikksjef på stedet i fire år, og stortrives med det.
– Det skjer mye positivt i Mesnali og Ringsaker ellers. Det synes vi er kjempeflott.

«Vi utvikler oss i takt med markedet. Større areal kan bli aktuelt etter hvert»
Rolf Sandaker
Regiondirektør, NorgesGruppen