Kjører du turistvegen nordover fra Moelv kan du se Strandhytta liggende helt nede ved Mjøsstranda. Et gult bygg for seg sjøl. Bli heller ikke overrasket om du ser Håvard Freng haste rundt huset. For det er han og kona Stina som driver det som av mange blir kalt «festmaskinen» på Brøttum.

Ei helg ledig

– I sommerhalvåret er det skikkelig trøkk her, smiler Håvard når vi treffer ham denne lørdag ettermiddagen.
I dag er det Marianne og Jørgen Ringstad som skal ha sin bryllupsfest på Strandhytta.
– Det er million detaljer som skal på plass, smiler Håvard, mens han haster inn for å sjekke at champagnen er på plass.
På det nye moderne kjøkkenet har gutta fra Paa Bordet tatt kommandoen.
Men Håvard er ikke langt unna, av den grunn.
– Jeg må ha oversikt. smiler Håvard.

Gammel anløpsplass

Historien om Strandhytta strekker seg langt tilbake i tiden. Fra den gangen Skibladner hadde fast anløpssted her.
– Skibladner hadde fast anløp her med varer og utstyr til folk på Brøttum. Allerede den gangen var stedet et samlingssted for brøtninger, forteller Håvard.
Det gamle bygget sto helt fram til flommen i 1995. Da ble det helt ødelagt av vannet og det ble da revet, forteller Håvard.
– Eldste broren min, Lars hadde tatt over gården og han bygde opp igjen Strandhytta. Men nybygget ble bygget litt høyere opp på land, fortsetter han.

Bygd i 1997

Nye Strandhytta sto ferdig i 1997. I 2001 tok Håvard over gården og Strandhytta etter Lars, som ville gjøre noe annet enn å være gårdbruker.
– Jeg stortrives som bonde, driver av Strandhytta og som lærer på Brøttum. Sammen med kona Stina, som er apoteker i Moelv, driver vi på. Det blir feil å si at vi har fritidsproblemer, smiler Håvard.

Lang venteliste

Håvard forteller at Strandhytta drives som en «reinspikka festmaskin».
– Her har vi alle typer fester. Bryllup, jubileer, firmafester, konfirmasjoner. Ja, alle typer, sier Håvard. og legger til at det flere firmaer som legger sine sommerfester til Strandhytta.
– Ordreboka er så å si full og vi har ikke ei ledig helg før langt ut i oktober.
– Er det noe penger å tjene på driften?
– Ja, det er det. Det er klart dette er butikk, men med lærerjobb, gården og dette, så får jeg heller ikke tid til å bruke penger, smiler Håvard Freng.