Skibladner er verdens eldste operative hjuldamper i rutegående trafikk og ble bygget i perioden 1854- 1856. Skipet ble bygget for passasjer- og godstrafikk på Mjøsa.
Attraktivt
Skibladner er i våre dager først og fremst et turistskip som gjør det mulig for de reisende å oppleve mjøslandskapet slik det bør sees fra sjøsiden. AS Oplandske Dampskibsselskap ble opprettet i 1854 for å drive dampskipstrafikk på Mjøsa. Selskapet eier og driver Skibladner fortsatt og tilbyr blant annet dagstur, chartertur, selskaper og firmaturer på turistskipet. Nå ønsker Ringsaker kommune i samarbeid med AS Oplandske Dampskibsselskap å bygge Skibladnerbrygge mellom båthavna og Stelaområdet i Brumunddal.
Byggekrav
Det er en del krav som må være innfridd før selve bygginga av brygga kan begynne. Det er blant annet behov for at brygga må ha en bredde på cirka 20 meter og bestemt høyde for at Skibladner skal legge til ved varierende vannstander. For at båten skal legge til brygga, må det minimum være to meter vanndybde. Det er behov for en viss grad elastisitet i brygga slik at den er mest mulig skånsom mot Skibladner. Utenom dette skal hvilken type brygge, utforming og materialbruk planlegges senere. Knut Sandvold fra AS Oplandske Dampskibsselskap vil i løpet av året oversende relevant materiale fra eksisterende brygger fra andre steder rundt Mjøsa der Skibladner legger til i dag.

Andre forhold
Eier av en eventuell brygge må være Ringsaker kommune eller en annen aktør. AS Oplandske Dampskibsselskap ønsker ikke ¨å stå som eier av slike anlegg. Det er mye som må tas hensyn til i en slik omfattende byggeprosess. Vanndybdeforholdene i Mjøsa må måles og mulighetene for strøm og toalettanlegg må være klare. Samfunnsplanlegger i kommunen Ole Roger Strandbakke skal undersøke muligheten for å få gjennomført slike undersøkelser så fort som mulig og helst ha det unnagjort i løpet av våren/sommeren 2013. Å ha et høyt antall passasjerer på Skibladner er svært viktig for inntjening og drift. Kommunen skal etter hvert ta initiativ til et møte mellom kommunen, HARR og AS Oplandske Dampskibsselskap for å se på markedsføring, pakketering med mer for økt bruk. Det vil også bli gjort tiltak for at flere aktører rundt Mjøsa skal få økt eierskap til Skibladner.