Denne skogen kan bli stengt

Forsøpling: Veldre allmenning har dokumenter problemet de har med at folk dumper søppel i utmarka. Det faktum at folk kan kjøre inn i skogen langs åpne skogsbilveger er en årsak til problemet. Nå vurderer allmenninga bomveger og anmeldelser av miljøkriminaliteten de plages av. Foto/Fotomontasje: Veldre Almenning

Forsøpling: Veldre allmenning har dokumenter problemet de har med at folk dumper søppel i utmarka. Det faktum at folk kan kjøre inn i skogen langs åpne skogsbilveger er en årsak til problemet. Nå vurderer allmenninga bomveger og anmeldelser av miljøkriminaliteten de plages av. Foto/Fotomontasje: Veldre Almenning

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Veldre Almenning fortviler over mengden av dumpet søppel i skogene sine. I tillegg til å intensivere jakten på synderne vurderer de å stenge av skogen.

DEL

For nok er nok for allmenningsbestyrer Terje Uggen. Denne uka har han anmeldt en person for mistanke om forsøpling og allmenninga vurderer bomveg inn i skogene.

– Det er jo trist. Vi ønsker jo at almmeninga skal være tilgjengelig for alle. Samtidig er det et stort problem at folk kjører inn på åpne skogbilveger og dumper store mengder med ulike typer avfall.

Vil ha slutt på det

Møbler, TV-er, hvitevarer, inventar, hengere, campingvogner, maskindeler og brask dumpes i store mengder rundt omkring i Veldre-skogene.

– Vi finner hengerlass med søppelsekker dumpet. Folk gidder ikke å ta seg jobben med å kjøre dette til gjenvinningsstasjoner hvor det også koster noe å levere restavfall. Ellers finner vi søppel som det ikke koster å betale for å levere. I de tilfellene er det bare latskap, sier Uggen.

Veldre allmenning er ikke alene om dette problemet, og i andre allmenninger er det satt opp bomveger.

Det vil Veldre Almenning også vurdere å gjøre om dette fortsetter.

– Vi bruker mye ressurser på dette. Det er mye søppel som vi stadig må ut og samle inn. I tillegg må jo vi betale for å få det levert når vi kjører det til gjenvinningsstasjoner, sier Uggen.

Han håper å få til en ordning hvor allmenninga kan slippe å betale for å levere søppel som de plukker opp etter andre.

Leverer anmeldelser

Nylig oppdaget allmenninga søppelsekker som inneholdt papirer med navn blant alt brisket.

– Vi forsøkte å ringe vedkommende uten å få svar. Dette er nå politianmeldt, og denne personen vil få en henvendelse om dette, forklarer Uggen.

Spesielt nok så oppdaget allmenninga at sekkene med de aktuelle papirene nå er hentet.

– Vi har en teori om at den som ikke tok telefonen da vi ringte skjønte hva dette gjaldt. Men vi har uansett levert anmeldelse.

De vil fortsette å anmelde dumping av søppel i utmarka i Veldre allmenning.

– Ja, så er det selvsagt krevende å finne de som står bak, men folk skal vite at vi tar dette alvorlig. Dette er miljøkriminalitet, sier Uggen.

Bøter og fengsel

Politiadvokat Henning Klauseie melder at de selvsagt ønsker å straffe de som står bak slik miljøkriminalitet.

– Slik forsøpling kan straffes både med betinget fengsel og bøter. Foreleggssatser for slik miljøkriminalitet er fra 5.000 kroner og oppover til 15.000-20.000 kroner, forteller Klauseie.

Det er blant annet avhengig av mengden søppel som dumpes og hvor.

Ifølge Klauseie får de straffet folk for dette.

– Men det er selvsagt mange som ikke blir straffet for slik dumping. I de tilfellene hvor søppel kan knyttes opp til navn er det selvsagt enklere å følge opp, forteller han.

Veldre Almenning vil i hvert fall følge godt med:

– Vi kommer til å følge godt med på alle bevegelser på allmenningsvegene framover. Og vi har mange bruksberettigede som også følger med, avslutter Terje Uggen.

Artikkeltags