Lederen i Sjusjøen Vel fortalte årsmøtet om møtet han hadde hatt med rådmann Jørn Strand, økonomisjef Espen Hvalby, plansjef Anne Gunn Kittelsrud og varaordfører Geir Roger Borgedal, Ap om eiendomsskatt.

– Jeg fikk forståelse av at de var opptatt av å informere oss om at de ikke gjorde noe ulovlig, også var de ikke så interessert i å høre hva vi mente, sa Holmen til årsmøtet som oppsummerte kommunen slik:

– Trenger pengene

– Vi gjør ikke noe ulovlig, og vi trenger pengene.

– Hva får hytteeierne igjen for e-skatten, Geir Roger Borgedal?

– Hytteeierne har de samme rettighetene i forhold til brann og legevakt som alle andre. Det norske skattesystemet er ikke bygd opp slik at man får igjen det man betaler. Det kan være andre faser av livet hvor man får igjen mer av det offentlige. Dette er regler som Stortinget må endre, hvis de skal endres, sier Borgedal. Og forklaringen til at e-skatten er høyest på Sjusjøen, har sammenheng med at kvadratmeterprisen der er en halv gang høyere enn i Brumunddal. Borgedal mener kommunen er aktive på Sjusjøen i forhold til vann- og kloakk og brøyting av løyper.

Over hele landet

Sjusjøen Vel har blitt kontaktet av hytteeiere i Gausdal, Kvitfjell og Valdres om eiendomsskatt på fritidseiendommer. Temaet opptar hyttefolk i det ganske land.

Holmen hadde spurt kommunen om hvor mye av de vel 100 millionene i budsjettet som kom fra eiendomsskatt av fritidseiendommer.

– Det vet vi ikke, svarte de. Og de var heller ikke så interessert i å finne det ut, sa Holmen som sjøl serverte et regnestykke: 6.000 hytter ganger 4.000/5000 kroner. Det vil si 24 eller 30 millioner kroner. Holmens konklusjon var at 20 eller 30 prosent av eiendomsskatten kommer fra fritidseiendommer.

– Og det vi får igjen for eiendomsskatten er forsvinnende lite. Vi hører kommentarer om at dette har hytteeierne råd til, men det er ikke poenget. Vi er opptatt av prinsippet ved skatten.