Gunnar Engen har vært i Tyrili i Mesnali nesten siden starten, og innrømmer det er spesielt.

– Ett kapittel i Tyrilis historie avsluttes. Jeg har jo sjøl bodd her i 27 av disse årene. Men nå får jeg altså kontor i Lillehammer, sier han.

Mange på flyttelasset

Han blir en av mange som flytter fra Mesnali ned til Lillehammer.

– Vi er vel snaut 30 personer som jobber her oppe. I tillegg kommer de rundt 25–30 elevene vi til enhver tid har her.

Totalt tømmes derfor Tyrilitunet for om lag 50 av de menneskene som har preget stedet i den driften som har vært i det som virkelig er blitt en institusjon i Mesnali.

– Det var motstand i bygda før etableringen, men det roet seg raskt og jeg har bare godt å si om det samspillet som har vært mellom Mesnali og Tyrili, forteller Engen.

Tyrili har sjøl vært flinke til å ta kontakt med bygda og bidra både sosialt og i ulike dugnadssammenhenger.

Ny behandling

Bakgrunnen for at Tyrili nå flytter til Lillehammer henger sammen med nye tider for rusbehandling i Norge.

– Tidligere var ideen å ta rusmisbrukere bort fra det miljøet de slet med. Behandling skulle helst drives på bygda isolert og bort fra opprinnelig miljø. Nå er tanken å behandle rusmisbrukere i så nær situasjon som det de skal leve i på sikt. Det er overgangene de som behandles sliter med. Med vårt nye behandlingssted på Lillehammer opplever elevene en mindre endring i det miljøet de har vært i behandling til det miljøet de skal være en del av på sikt, sier Engen.

Siden rusomsorgen ble overført og lagt inn under helsebehandling fra 2004 har pasientrettighetene for elevene innenfor rusbehandling endret seg. Kollektivet legges til side for mer privatliv.

Videreføres i ny drift

Selv om hovedbølet nå flytter adresse låses ikke dørene.

Tyrilistiftelsen vil videreføre med drift som et kurs, kompetanse og samlingssenter for den opplæring og den ideologi som Tyrili har utviklet gjennom 34 år. I tillegg vil også elever komme hit på kursuker, inntaksturer og enkeltelever vil også bruke stedet om de har behov for det .

– Sjela til Tyrili sitter i veggene her. Den kunnskapen og den kompetansen vi har er knyttet til driften her. Nå vil kurs, samlinger, skolering og utdanning av folk i Tyrili flyttes hit.

Virksomhetsleder Roy Evensen fra Mesnali vil få ansvar for den nye driften og er foreløpig eneste ansatte.

– Tyrili er en stor organisasjon med stort omfang og mange behov. På Tyrilitunet vil det fortsatt være høy aktivitet og mange mennesker innom.