Det skriver en hytteeier på Sjusjøen som i en klage på eiendomsskatten uttrykker sin frustrasjon til Ringsaker kommune. Sjusjøen med områdefaktor 1,5, et det området i kommunen hvor eiendomsskatten er høyest.

– Jeg kan ikke skjønne at jeg skal gjøres til «melkeku» fordi jeg eier en hytte der. Jeg har jo ikke stemmerett en gang, skriver hytteeieren som bor på Sørlandet. Hytta har vært i familien siden 1973. Da dagens eier overtok familiehytta i år 2000 var festeavgifta 1500 kroner, nå er det nesten en seksdobling av festeavgiften, nesten 11.000 kroner i året.

LES OGSÅ: - Argumentene holder ikke

– Dere har absolutt ingen utgifter på meg. Jeg klarer snart ikke disse utgiftene lenger, skriver hytteeieren og ber inderlig kommunen se på saken en gang til.

Eiendomsskatten for 2014 er 4664 kroner.

Kommunen ved kart- og eiendomssjef Atle Ruud har svart hytteeieren og gitt generelle opplysninger om hvordan eiendomsskatten er beregnet.

– Så brevet blir ikke gjenstand for noe klagebehandling?

– Nei, det betraktes mer som en generell meningsytring, sier Ruud.

95 millioner kroner i år

2007 var det første året kommunen tok inn eiendomsskatt fra hele kommunen. Inntektene fra denne særskatten var da på 35 millioner kroner. I 2014 har kommunen budsjettert med 95 millioner kroner fra eiendomsskatten.

Ifølge Statisk sentralbyrå hadde nesten halvparten av landets vel 400 kommuner innført eiendomsskatt på helårs- og fritidsboliger i 2012. I Ringsaker er eiendomsskatten 4,4 promille av taksten minus et bunnfradrag på 110.000 kroner. Kommunen kan sette opp eiendomsskatten til maksimalt 7,0 promille. Ifølge tidsskriftet Dine Penger har både Hamar, Balsfjord, Bø i Telemark, Dønna, Flora, Gloppen, Grimstad og Kautokeino har lagt seg helt på topp med sju promille.

Dyrest på Sjusjøen

Ringsaker er delt opp i forskjellige eiendomsskattesoner. Sjusjøen er den sonen i kommunen hvor områdefaktoren er høyest. Og det kan jo være verdt å merke seg at Brumunddal og Jessnes har en høyere områdefaktor enn for eksempel Moelv.

– Områdefaktorene er satt opp ut fra verdien til en bygning og ei tomt, avhengig av beliggenheten i kommunen, forteller Ruud og legger til:

– Ei hytte i Natrudstilen er verdt 50 prosent mer enn ei lik hytte med beliggenhet på Storåsen.

Når det gjelder områdefaktorene, se kartet til høyre.

Taksten skal ikke overstige omsetningsverdien på eiendommene.

Besøker eiendommene

Det er høysesong for klager på eiendomsskatten om dagen. Frist for å klage er 7. april. Klagerne må smøre seg med tålmodighet i påvente av klagebehandling.

Kommunens takstnemnd har berammet møte i juni. Det betyr at ankenemnda som består av politikere, neppe får sakene før til høsten.

– Vi samler opp slik at vi vil behandle alle sakene samtidig. Og vi må vente til i juni når det er bart, fordi vi skal besiktige alle eiendommene i forbindelse med klagebehandlingen, sier Ruud.

Takstnemnda består av tre personer med kunnskaper om fagområdet, ingen politikere.

I ankenemnda er det politikerne kommer på banen. Reidar Løvstuen, Ringsaklista, leder utvalget. Øvrige medlemmer er Iselin Klævahaugen, Ap, Lars Ivar Pedersen, Ap, Ellen Myhre, Høyre og Oluf Maurud, KrF.