Gå til sidens hovedinnhold

Dette huset skal hjelpe folk i riktig retning

Artikkelen er over 7 år gammel

Opptil 30 mennesker kan det nye Friskhuset, som blir et brukersted rettet mot rus, psykiatri og psykisk helse, i Moelv ta imot.

Friskhuset skal gi brukere et aktivitetstilbud som kan bidra til å gi dem hjelp i riktig retning slik at de selv tar kontroll over egen framtid.

– Dette blir et gjørested, ikke et værested sier ny daglig leder i Friskhuset Camilla Storlien.

Satser ... friskt

Friskhuset drives av Friskstiftelsen som er en ideell organisasjon med hovedbase i Moelv, Ringsaker.

Friskhuset kjøpte Harald Odde i Oppfølgingsenheten Frisk i 2009. Med tanke på å kunne opprette et slikt tilbud på sikt. Det passet bra at huset som ble lagt ut for salg er naboeiendommen.

– Oppfølgingsenheten Frisk etablerer stiftelsen, og garanterer for grunnfinansiering av driften, slik at man kommer i gang med tilbudet. Det skal bli et lavterskel og lavkost tilbud med høy kompetanse, sier han.

Friskhuset åpner 6. mai og i starten vil det være åpent to dager i uka.

400.000 vil driften av Friskhuset koste for stiftelsen årlig med to dagers åpningstid.

Prosjektmidler og inntjening på kurs knyttet til den kompetansen og erfaringene Friskhuset fører med seg vil bidra til finansiering. Ut over det betaler de for tilbudet sjøl.

Røde Kors er med

Med på laget har stiftelsen med Ringsaker Røde Kors.
– Røde Kors har ulike tilbud liknende dette hvor vi aktivt bidrar med å hjelp folk og gi tilbud. Men dette blir i en annen målestokk sier leder i Ringsaker Røde Korps, Olav Østby-Deglum.
Storlien og Odde er glad for å kunne spille på lag med Røde Kors.
– Samspillet mellom denne frivilligheten og den kompetansen vi kan tilføre er det som gjør at vi kan klare å skape et slikt tilbud, mener de.

Ulike aktiviteter

Brukerstedet er åpent for alle. Målgruppen er mennesker med rusproblematikk og-/eller psykiske lidelser.

– Det er stor takhøyde i Friskhuset, men det forventes at den enkelte er i stand til å delta i noen av aktivitetene på huset eller i form av oppdrag ute. Det vil inngås avtaler med den enkelte, sier Storlien som legger til at de vil kartlegge de som ønsker å komme for å se om

Friskhuset er en egnet plass for dem.

Friskhuset har ulike aktiviteter de mener kan være aktuelle i denne sammenhengen.

– Ulike jobber i lokalmiljøet
– Underholdning.
– Fysisk aktivitet – livsstil
– Flere typer kreative aktiviteter/prosjekter.
– Sesongbasert kafé

Brukere kan selv ta kontakt med Friskhuset eller henvises fra lege eller NAV.

Forventninger

De legger ikke skjul på at de har forventninger til tilbudet.

– Friskhuset skal være for mennesker med utfordringer i livet som gjør at de trenger ekstra bistand og motivasjon for å komme ut i arbeid eller annen type sysselsetting.

Naturlige samarbeidspartnere er kommuner, fylkesmann, fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner.

– Det er avdekket et betydelig behov for videreutvikling av eksisterende tilbud til brukergruppene. Vi skaper arena for kompetanseheving, erfaringsutveksling og resultater, avslutter Harald Odde.

Kommentarer til denne saken