Fergekaia på Mengshol ligget brakk og skjemmende siden midten av 1980-tallet, da Mjøsbrua åpnet. Men nå jobbes det med planer om å utvikle området med tett hyttebebyggelse, småbåthavn og badeplass.

Ryddes

I forslag til revidert kommuneplan foreslås det vestvendte fergeleie, eksiterende boligbebyggelse, og et jorde øst for kaia, i alt 33 dekar, omregulert fra bolig/LNF-område til bolig/fritidsbebyggelse.

Kommunestyret i Ringsaker besluttet for noen år siden at Mengshol-brygga skulle ryddes og settes i stand. Det betinget en reguleringsendring. Eksisterende bebyggelse kan utvikles selv om ny bruk av området vedtas.

Landarealene på brygga skal altså forskjønnes. Men også ute i Mjøsa kan det være noen utfordringer.

Ifølge internettsidene til Mjøsen dykkerklubb skal det være mye jernskrot og annet søppel på bunnen utenfor kaianlegget. Også et par biler skal etter sigende ligge i mudderet der.

Et av kjøretøyene kan da være fra den første Olsen-Bandenfilmen fra 1969. Filmens sluttsener var en «vill» biljakt som endte i full fart gjennom ferga og ut i Mjøsa.

Spennende

I en uttalelse til planen for Mengshol sier Fylkesmannen i Hedmark at forslaget er spennende og sier seg enig i at det bør vurderes en høy utnyttelse av området med tanken på nærhet til Gjøvik.

Fylkesmannen ber imidlertid kommunen vurdere på nytt om det skal åpnes for bygging av flere boliger, på grunn av blant annet lang skoleveg (Stavsjø).

Innspillet om hyttebygging kommer fra Berthe Lise Mengshoel, som sammen med Ringsaker kommune er grunneiere på fergeleie og området rundt.

Allmennhetens tilgang i fritidsområdet skal sikres heter det i planforslaget.