Barli er en ung bonde i oppbyggingsfasen. Han driver blant annet med ammeku og sau.

I dag slipper han sine 500 søyer og lam ved Høghaugen-setra på Sjusjøen. Nå er han bekymret for at hytteplanene PÅ oversiden av Heståsmyra og ned mot Lunken i verste fall kan føre til at han må avvikle driften.

Store utgifter

Det er planer om 60 hytter i området.

– Jeg ser den økonomiske delen ved stor hytteutbygging i fjellet, men når lokale mister næringsgrunnlaget på grunn av at tilbudet i kommunen skal bli bedre så slår det litt feil veg for min del, skriver Barli i et brev til Ringsaker kommune.

Barli må flytte til andre beiteområder.

– Dette betyr kostnader ved bygging av ny kve eller utvidelse av eksisterende på Storstilen. Ettersom jeg har en stor budskap er det ikke bare å flytte hvor man vil.

Barli mener avstanden blir så liten at mange av søyene vil trekke tilbake til sentrum. Dermed kan han bli nødt til å slakte ned både søyer og lam helt til alle holder seg på Storstilen.

– Dette betyr store økonomiske tap for meg som er i oppbyggingsfasen, ettersom jeg i dag tar vare på de beste søyene og slakter de dårlige. Hvis jeg må begynne å slakte på grunn av lokasjonsproblemer vil det bety at jeg må avvikle mitt foretak, for da er det ikke økonomisk forsvarlig å drive. Sauen er den som holder Sjusjøen pent. Fjerner Pihl meg kommer Sjusjøen til å gro igjen, skriver Barli.

Ett alternativ er å slippe dyra ved garden i Brukroa, men det mener Barli er lite heldig for naboene.

Nærmer seg fullt

Det er 590.000 dekar skog- og fjellområder i Ringsaker som i dag brukes som utmarksbeite for sau og storfe. Man regner med at det er cirka 16.000 sau og 1.800 storfe på beite.

Skog og Landskap på Ås har gjennom tre undersøkelser de siste ti årene sett på beiteressursene. området skal gi nok mat til 17.800 sau og 1.800 storfe. Man begynner altså å nærme seg en full utnyttelse av ressursen. Da er det ikke tatt hensyn til hjorteviltet, som også belaster beiteressursen hardt.

– Skal finne en løsning

Per Fineid, bestyrer i Pihl, tror at han sammen med beitelaget og Barli skal komme fram til en løsning som vil fungere.

– Det er fortsatt plass i fjellet, og det er ikke uvanlig å flytte sau. Dessuten er ikke denne utbyggingen noe som skal skje med det første, det er planer for litt lengre fram i tid. I mitt hode er dette løsbart, sier Fineid.