Pilene har pekt en veg for Ringsaker Almenning de siste årene. Salg og bortfeste av hyttetomter har gitt eventyrlige inntekter. Almenninga har på mange måter vært lokomotivet som har ført an i utvikling og i pengegaloppen i Ringsakfjellet.

– Samtidig som vi bygger opp egenkapital så ga vi i 2013 totalt bruksrettsytelser på rundt 12 millioner kroner. Alt fra direkte støtte til nybygging av driftsbygninger til verdier som bruksberettigede ytes i form av beitemark og flislevering. Bruksberettigede i Ringsaker Almenning har aldri mottatt mer, forteller allmenningsbestyrer Mathias Neraasen.

Seks millioner i renter

Det er salg av hyttetomter og inntekter knyttet til driften av hyttefelt i fjellet som gir almeninga gode tall. Det akter Neraasen å jobbe videre med.

- Det skal en god rygg til for å bære gode tider. Vi har nå bygget opp et eiendomsfond på 33 millioner kroner. Det gir oss trygghet til å ta vare på eiendommen vi forvalter, og å kunne utvikle den best mulig videre, sier Neraasen.

Han viser til at Ringsaker Almenning bare i finansinntekter i fjor dro inn nesten seks millioner kroner. Det er ikke mange bedrifter forunt å oppleve en slik virkelighet.

Han er glad for at almenningas tilknyttede selskaper (Ringalm Tre, RingsakFjellet Drift, Sjusjøen Hytteutleie og RingsakFjellet Fritid) gikk i pluss i regnskapet i fjor, etter åtte millioner i minus i 2012.

Fortsetter å bygge

Neraasen er klar på at de gode tidene i Ringsakfjellet ikke er garantert å vare evig. Men Ringsaker Almenning har likevel offensive planer for videre hyttebygging. Inntil 300 tomter på begge sider av vegen inn til Natrudstilen. Fortettingstomter i Rømåsen og 200 leiligheter i tilknytning skianlegget.

Han er bestemt på at framtida i fjellet betyr bygging av enheter på mindre tomter. Det framtidige hyttefeltet Svarthaugen er skissert med tre hytter pr. mål tomt.

– Vi må utnytte plassen. Det er ikke ubegrenset med areal og vi må være ansvarlige grunneiere som ikke bygger vekk eiendommene vi er satt til å forvalte. Tomter med mindre hytter og flere hytter pr. mål må være løsningen. Det gir også mer i inntekter når de først er etablert, sier han.

De solide tallene vil almenninga bruke til å utvikle seg. Å benytte slip fra egen skog til flisfyring er noe Neraasen håper å kunne få til på nye hyttefelt.

– Det ønsker vi å få til, og god økonomi kan hjelpe oss å realisere slike prosjekter, men alt er et kostnadsspørsmål. Også for oss, avslutter Mathias Neraasen.