Kastanjeved kan benyttes til så mangt. Men den miljøvennlige tresorten brukes veldig ofte til gjerder i forbindelse med husdyrhold og hager. Produktet er helt vanlig ute i Europa, hvor nederlandske KCLG er et av de største selskapene. Nå har de etablert i Norge, med kontor hjemme hos Kristian Hjelt på Ring. Han sier følgende om bakgrunnen for etableringen på norsk jord.
30 års levetid
– Jeg har en søster som er gift i Nederland. Noen venner av henne var her på besøk på 90-tallet. En av dem var sjefen for selskapet i Nederland. Han mente det kunne være en god idé å starte salg i Norge. Jeg var litt skeptisk, men var villig til å prøve. Veldig mye på grunn av miljøet, sier Hjelt og forklarer:
– Det er mye snakk og miljø, giftstoffer og tungmetaller. Kastanjeved inneholder naturlig garvesyre som gjør at det ikke er nødvendig å behandle veden med farlige, kjemiske stoffer. Og levetiden er 30 år. I tillegg sørger harpiks i veden for at dyr ikke og gnager på materialene. De liker rett og slett ikke smaken, sier Kristian Hjelt til Ringsaker Blad.
Fornybart
Samme mann forteller at kastanjetrær dyrkes i hovedsak i Belgia, Frankrike og England og at trærne vokser opp igjen etter hogst. Produktene som kommer til Ring, er laget i Nederland.
– Hvilke ambisjoner har du og selskapet i Norge?
– Vi er helt i startgropa og må bruke litt tid på å bekjentgjøre at produktet har kommet til Norge. Nå er riktig nok ikke selve metoden noen nyhet i Norge, for lignende gjerder har vært brukt i mange år. Men man har benyttet furu istedenfor kastanje. Det er også tilfelle på Maihaugen. Problemet er at furu må byttes ut etter noen få år. Det er altså ikke tilfelle med kastanjeved, forklarer Hjelt.
Gjerde på Storstilen
Sistnevnte benyttet byfesten i Moelv til å reklamere for det nye produktet, og han solgte rundt 100 meter gjerde. Tidligere har han vært representert under Jakt- og fiskedagene i Elverum.
Kristian Hjelt opplyser at han for fire år siden satte opp 400 meter med kastanjeved gjerde rundt familiens sæter på Storstilen i Ringsakfjellet. Han sier at gjerdet er like fint, og at store snømengder ikke er noe problem.
– Snøen legger seg ikke mot gjerdet, men driver gjennom. Gjerdet blir derfor stående like fint ved tungt snøfall, sier Hjelt.
«Vi må bruke litt tid på å bekjentgjøre at produktet har kommet til Norge»
Kristian Hjelt