Pihl kan ikke vise til de samme tallene som i 2012. Da var omsetningen på 56 millioner kroner, og resultatet ble 25 millioner etter skatt. I år har Pihl 45 millioner i omsetning, og drøyt 17,5 millioner etter skatt. Det er et resultat Sjusjøens største grunneier kan være bekjent av.

Av omsetningen på 45 millioner kroner er snaut 35 millioner kroner knyttet til tomteinntekter og turisme.

Godt utbytte

De gode tallene kommer også eierne til gode. Det foreslås et utbytte på kroner 18 pr. aksje. Samlet utgjør det 7,9 millioner kroner. De resterende 9,7 millioner kroner som gjenstår fra overskuddet foreslås overført til annen egenkapital for å bygge opp kapitalreserve.
Pihl as har dermed snaut 67 millioner kroner i egenkapital.

– Viktig kapitalreserve for å kunne delta i utvikling og utbygging innenfor sektorene hytteområde og turisme slår Pihl as fast i sin årsberetning.

Få som løser inn tomter

Pihl åpnet i 2006 for at tomtefestere kunne løse inn fritidseiendommene sine. I løpet av åtte år har 243 hytteeiere benyttet seg av dette i henhold til tomtefesteloven. Kun en hytteeier benyttet seg av muligheten i fjor.

Pihl er uansett optimsiter for framtiden.

– Det er stor interesse for hytte og utmarksprodukt i Pihls områder. Dette gir store muligheter til å videreutvikle selskapet slår Pihl fast i årsberetning.