Gå til sidens hovedinnhold

Røros-gata på Sjusjøen

Artikkelen er over 8 år gammel

En trehusbebyggelse i en og to etasjer med «Røros-gata» som forbilde, kan snart bli bygd i sentrum av Sjusjøen.

Planutvalget i Ringsaker kommune hadde ingen innvendinger mot planene da de nylig fikk dem presentert. Saken vil bli sluttbehandlet i kommunestyret allerede førstkommende onsdag.
Det er Mjøsplan AS som har fremmet planforslaget på vegne av Graatenlia AS. Sistnevnte selskap ble stiftet i 2011 med Lars Østby-Deglum som styreleder. Daglig leder er Arve Gjermundshaug. Rolf Arne Høyen, Ulf Storbekk og Arve Gjermundshaug er styremedlemmer i selskapet.

Området de er i ferd med å få regulert, er på 13,6 dekar hvor Pihl er grunneier og Graatenlia AS er tomtefester. Det ligger på andre siden av Graaten handel og nedenfor det nye administrasjonsbygget til Pihl. 1,5 dekar av området foreslås til næring, 4,1 dekar til til fritidsboliger for salg og/eller utleie. 5 dekar til fritidsbebyggelse for salg.

– Tror dette er bra

– Jeg synes Røros-gate tankegangen er god. Kafe og butikker i første etasje og overnatting i andre etasje. Jeg tror dette er bra for næringsutviklingen på Sjusjøen, sa varaordfører Geir Roger Borgedal.

Utover tre som gjennomgående materiale skal helheten sikres gjennom saltak med liten variasjon i takvinkel, naturstein i murer, mørke og matte naturfarger på tak og fasader og enkel, men variert utforming. Grunnmurere og sokkeletasjer anbefales forblendet med tre tre eller naturstein.

– Positiv utvikling

– Den nye bebyggelsen vil kunne bidra både visuelt og innholdsmessig til å videreutvikle Sjusjøen sentrum på en positiv måte, konkluderer rådmann Jørn Strand i Ringsaker kommune.
I kommuneplanen som skal legges ut på høring i høst, foreslås det å utvide handelsområdet ved Nordsetervegen til cirka 40 dekar. Sistnevnte område og Freng søndre med Håkenåsen er til sammen 65 dekar potensielt næringsareal.

Kommentarer til denne saken