Slik beskrev varaordfører, Geir Roger Borgedal, Ap, Høyres forslag da formannskapet behandlet budsjettrammene for 2014. Høyres Odd-Hermann Roel Børke luftet ideen med å utsette KMS (kommunal medisinsk senter) til overføringene fra staten står i stil med hva det koster å etablere senteret.
– Det er litt mangelfullt at vi ikke får se alternativ til å øke eiendomsskatten, for jeg er ikke bekvem med det, sa Børke.
– Det vil være en stor tabbe å utsette KMS, da vil det påføre oss store utgifter i framtida, sa Borgedal.
Rådmann har et inndekningsbehov på 31.6 millioner kroner, og 17,5 millioner kroner vil kunne bli dekt inn med økt eiendomsskatt. Flertallet, mot fire stemmer, Sp, Frp, Høyre og Ringsakerlista, går inn for å øke eiendomsskatten fra 3,5 til 4,3 promille. Kommunen legger dessuten opp til spesifiserte innsparingstiltak på 6 millioner kroner og generelt prosentvis kutt på to millioner kroner.
En av utgiftspostene i kommuneregnskapet som øker mest, er pensjonsutgiftene. Rådmann antar at kostnadene vil øke ti prosent fordi folk lever lenger enn tidligere.

– Dette er summer en kan begynne å sove dårlig om natta av, sa ordfører Anita Ihle Steen, Ap og sa at dette ikke er et tema bare en enkeltkommune kan ta opp. Hun oppfordret alle politiske partier til å synliggjøre problemet overfor sine sentrale partivenner. Sjøl hadde hun blant annet tatt det opp med finansministeren.
– Pensjonsutgiftene innen det offentlige er en udetonert atombombe, sa Odd-Hermann Roel Børke, H, som mente at man tverrpolitisk måtte begynne å snakke sammen om dette problemet.
Høyre luftet også om det var penger å spare på å utsette byggingen av skolene Mørkved og Moelv, men rådmannen mente det var lite å spare og ønsket å komme i gang så fort som mulig.
– Jeg synes det er mye syting, for vi har god velferd. Jeg har ikke vært allergisk for å øke e-skatten. Men jeg er allergisk når partier sier før valg at de ikke skal øke e-skatten, men så gjør det, sa Morten Andersen, Venstre.