Utelukker ikke samarbeid

Bildesignal: – Rådmannen ønsker å videreføre den gode dialogen en fra kommunens side har opplevd å ha med så vel Ringen som Grande, heter det i brevet som ble sendt til Edel Krøll og Terje Fagernes Olsen etter RBs oppslag om manglende samarbeid om rehabiliteringsplasser. Arkivfoto.

Bildesignal: – Rådmannen ønsker å videreføre den gode dialogen en fra kommunens side har opplevd å ha med så vel Ringen som Grande, heter det i brevet som ble sendt til Edel Krøll og Terje Fagernes Olsen etter RBs oppslag om manglende samarbeid om rehabiliteringsplasser. Arkivfoto.

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

– Det er ingen forhold ved de planer Ringsaker kommune legger for å møte samhandlingsreformen som utelukker et samarbeid, skriver rådmann Jørn Strand og kommunalsjef Lars Erik Hermansen i et brev til rehabiliteringssentrene Grande og Ringen.

DEL

– Rådmannen ønsker å videreføre den gode dialogen en fra kommunens side har opplevd å ha med så vel Ringen som Grande, heter det i brevet, som ble sendt etter RBs oppslag om manglende samarbeid om rehabiliteringsplasser.
Ringsaker kommune har siden 2010 vært i flere møter med Ringen og Grande om samarbeid, seinest i september i fjor. Der skal man ha gitt uttrykk for et ønske om å se på felles løsninger ut fra kommunens behov.
– Vi opplyste samtidig at dette ville bli vurdert sammen med de tiltak som ble innarbeidet i budsjett 2012 om samhandlingsreformen, og avtalte at neste kontakt skulle skje ved at Ringen og Grande skulle ta kontakt når de hadde et konkret opplegg å framlegge.
– Ikke hørt mer
Ved en uformell kontakt med kommunalsjef Hermansen i november uttrykte Edel Krøll at man hadde tenkt å utforme et tilbud til kommunen slik at de kunne ha Grande og Ringen som konkrete alternativer før ting faller på plass. I stedet for å la folk bli liggende på sykehus “unødvendig” til 4000 kroner per døgn ville rehabiliteringssenternes tilbud ligge på cirka 2300 kroner per døgn.
Hermansen besvarte henvendelsen, og skrev blant annet at et eventuelt tilbud kunne stilles til rådmannen.
– Etter dette har vi ikke hørt noe mer fra dere i saken, og Ringsaker kommune har rett og slett ikke mottatt noe nærmere i sakens anledning slik det er bebudet eller omtalt i artikkelen i Ringsaker Blad.
Strand og Hermansen bestrider derfor riktigheten av uttalelsene om manglende samarbeid.
Artikkelen i RB sto på trykk 7. januar. Fram til da hadde ikke Ringsaker kommune vist noen interesse for å bruke tilbudet ved Ringen og Grande ifølge Edel Krøll og Terje Fagernes Olsen.
10. januar skal den første pasienten fra Ringsaker kommune ha vært under innskriving.
Begrenset med erfaringer
Det er knyttet mye usikkerhet til innføringen av samhandlingsreformen. Foreløpig har det bare gått et par uker av det nye året, og Ringsaker kommune har derfor nokså begrenset med erfaringer.
– Så langt har det ikke vært press på utskrivninger til oss fra sykehus og kommunen har håndtert utskrivningsklare pasienter innenfor egne rammer.
En form for rammeavtale om “Kjøp av plasser” fra andre har altså så langt ikke blitt aktualisert.
– Vi gjør for så vidt oppmerksom på at dersom kommunen skal “kjøpe” tjenester fra andre må de alminnelige regler for offentlige innkjøp følges.
Til slutt vil Strand og Hermansen klart uttrykke forventning om at gode dialogen med Ringen og Grande rehabiliteringssentre må fortsette.
– Det er ingen forhold ved de planer Ringsaker kommune legger for å møte samhandlingsreformen, som utelukker et samarbeid, skriver de.

Artikkeltags