Destinasjon Sjusjøen, som består av 30 medlemmer og næringsaktører, har en visjon om å utvikle Sjusjøen fra et hytteområde til et attraktivt reisemål innen 2030.
– Det er ingen andre som har så mange lojale kunder som det vi har i Ringsakfjellet, men for å holde på dem i framtiden er det viktig at vi skaper noe nytt som gir dem flere grunner til å være her, sier prosjektleder Merethe Sandum.
13 punkter
Destinasjon Sjusjøen presenterte 13 ulike punkter man ønsker å satse på for formannskapet onsdag. Sandum presiserer at dette er visjoner, men de er på ingen måte umulige å gjennomføre.
– Nå er vi på trinn en. Hvor mange trinn som trengs og hva som skjer i framtiden er det vanskelig å si noe om nå, men alle disse punktene skal være mulige å realisere, sier hun.
For å komme videre trengs det penger, og etter 2014 faller støtten fra Innovasjon Norge på 750 000 kroner årlig bort. Det gjør at medlemmene i Destinasjon Sjusjøen må ta en større del av kostnaden selv. Neste onsdag avgjøres det om Ringsaker kommune skal støtte Destinasjon Sjusjøen med 150 000 kroner årlig eller ikke. Sier de nei blir inntektsbudsjettet for 2013 på 1,5 millioner kroner.
Utvikle langrennsarenaen
Ønsket er å modernisere Sjusjøen, uten at stedet mister sin karakter.
– Det nye bygget til Pihl er et glimrende eksempel på akkurat det. Det er et moderne bygg som ikke ruver for mye i terrenget. Noe av det samme ønsker vi å få til, for eksempel ved et nytt servicebygg på Sjusjøen langrennsarena. Den må utvikles dersom Sjusjøen skal bli en komplett helårs idrettsdestinasjon.
Målet er å etablere et større servicebygg i samarbeid med campingplassen. Her ser man for seg kafé, resepsjon for campingen, treningsrom, smøreboder og garasjer for å nevne noe.
– I tilknytning til langrennsarenaen ønsker vi også å lage en klatrepark. Elever fra Høgskolen i Lillehammer har jobbet med forretningsplanen for denne, sier Sandum.
Museum og scene
For å skape flere spennende steder å besøke foreslås det å bygge opp et Birkebeinermuseum. Kulturopplevelser av ulike slag kan man også få servert ved friluftsscenen nede ved Sjusjøvannet.
– Vi vil tilgjengeliggjøre Sjusjøvannet i større grad. I vannet ser vi også for oss at man kan bygge en paviljong hvor folk kan hygge seg.
Derfra skal det gå en bru til Fjellheimen, som døpes om til Birkebeinertunet.
– Kundene blir mer og mer kravstore. De ønsker å bli underholdt, og det må vi sørge for å få til, slik at de blir to dager ekstra i løpet av året. Det vil gi mer penger i kassa til de næringsdrivende som er på og tilknyttet til Sjusjøen.
Er i gang
Et tiltak som allerede er testet ut er økt bruk av Hallabakken. I vinterferien ble «Camp Sjusjøen» gjennomført for første gang, og det trakk om lag 1000 barn. Mandag skal det avgjøres om man viderefører dette i påskeferien.
– Jeg tror deter viktig å ta et steg ut, og ha trua på det man driver med. I tiden som kommer skal det settes ned en framdriftsplan for visjonene våre. Vi skal sette spor gjennom godt samarbeid, nyskapning og produktutvikling, leveransekvalitet, vertskap og kunnskap samt en visuell og enhetlig profil, sier Sandum.