Dermed forsterkes tendensen fra de siste kvartalene i fjor; befolkningsveksten i Elverum, som gjennom mange år har vært den største i Hedmark, er ikke bare bremset. Den er stanset opp.

Del på Facebook

Les også: Klarte ikke 20.000

Samtidig er det tidligere påpekt at utviklingen i Elverum tradisjonelt er svakere i første halvår, noe som er forklart blant annet med tilflyttingen av skoleelever.

Likevel er kommunens folketilvekst det siste halve året, medregnet 4. kvartal i fjor, begrenset til 15 personer. Det tilsvarer 0,75 promille.

Flere flyttet ut

Den innenlandske fraflyttingen i Elverum i første kvartal var 169 personer, mens 141 flyttet inn. Innvandringen med et overskudd på 19 personer reduserte den totale nettofraflyttingen til ni, og fødselsoverskudd på fem ga et minus i folketallet på fire.
Bare Alvdal, Kongsvinger og Grue hadde større nettofraflytting i 1. kvartal.

Ni av fylkets 22 kommuner opplevde nedgang i folketallet, største minustall hadde Grue og Kongsvinger (-25), Alvdal (-19), Stange (-14) og Folldal (-9).

Den største økningen opplevde man i Hamar, med 115 flere innbyggere, og i Ringsaker med pluss 57.

Vekst i nabokommunene

Mens veksten er stanset i Elverum, har nabokommunene Trysil og Åmot medvind med økning på 20 innbyggere i 1. kvartal, Våler øker med 17 og Løten med fem. Alle disse kommunene har hatt en negativ utvikling gjennom flere år.

Kun to av hedmarkskommunene hadde fødselsoverskudd; foruten Elverum med pluss på fem, er Stor-Elvdal inne på denne lista med en flere fødte enn døde.

Hamar har også i dette kvartalet størst fødselsunderskudd, med 30. Dette oppveies ved at fylkeshovedstaden hadde fylkets klart største nettoinnflytting på hele 145 innbyggere.

Ved utgangen av 1. kvartal var det 191.768 innbyggere i Hedmark. Det var ingen kommunevis endringer i rangeringen på lista, men det skiller nå bare 18 innbyggere mellom Tolga og Folldal, etter at sistnevnte tok innpå med seks.