Saken oppdateres

Allmøtet på Nortura ble holdt torsdag formiddag. Østlendingen vet foreløpig ikke hva utredningen foreslår, men vi har lest møteinnkallinga til eierne.

Der kommer det fram at utredningen skal legges fram for eierne i ettermiddag. Men Østlendingen vet at de ansatte nå har fått informasjon.

– Vi har fått faktatallene fra en rapport, sier Robert Rødsdalen.

Han har vært tillitsvalgt ved Nortura avdeling Elverum i en lang årrekke.

– Tallene ser dårlige ut, sier han, etter at allmøtet er over.

Risikoen

De ansatte har fått informasjon om slaktekostnadene, bortfall av inntekter ved eventuelt å legge ned, og kostnader ved å legge ned.

– De ansatte kunne stille spørsmål. De var opptatt av risikoen ved å legge ned, spesielt bortfall av kyllingprodusenter. Der er det noen som har raslet med sablene, sier Rødsdalen.

De ansatte har også påpekt at slakteriet har en rekke produkter som ikke lages andre steder. For eksempel verpehøns og halalslakting.

– Vi har noen punkter der vi mener vi ikke er hørt i utredningen, og dette har vi skrevet i et brev til konsernstyret, sier Robert Rødsdalen.

Rolig, men utålmodig

– Det er ganske rolig stemning. Men det er noen som følger med og kikker etter andre jobber.

– For 12 år siden var dere nedlagt. Fortsatt er det drift. Er du overraska?

– Ja, jeg trodde vi skulle legges ned før. Folk er mer utålmodige nå en den gang. De vil ha svar, om det er negativt eller positivt, sier Rødsdalen.

Prosessen

Østlendingen har grunn til å tro at det ikke vil ta lang tid fra denne utredningen er klar og til styret fatter et vedtak.

Og det er altså hele 120 arbeidsplasser i Elverum som står på spill.

Det som står på spill der er framtida for slakteriet i Elverum, for Nortura ønsker å sentralisere kyllingslaktinga til Trøndelag, og da legge ned i Elverum.

– Kom som et sjokk at Nortura i Elverum kan bli nedlagt

Ansatte, kommune og lokale kyllingprodusenter jobber knallhardt for å unngå flytting, og nedlegging i Elverum. Seinest denne uka ble det klart at 70 kyllingprodusenter i Innlandet står bak fabrikken i Elverum.

Utredninga som blir presentert i dag ser på konsekvensene av dette. Senere vil Nortura-styret ta stilling til om slakteriet i Elverum skal legges ned, og om det eventuelt blir erstatta med annen virksomhet her.

Fabrikksjefen: – Strekker oss langt for å få til alternativ drift

Østlendingen vet altså ennå ikke hva utredninga konkluderer med, men her er det Nortura-ledelsen skriver i innkallinga til eiermøtet i ettermiddag:

– I vinter ble det satt i gang en detaljutredning for å se på konsekvensene av eventuelt å legge ned Norturas kyllingslakteri på Elverum. Alternativet som er utredet er å flytte slaktingen av kylling produsert på Innlandet til Nortura Hærland og å slakte kyllingen fra Norturas produsenter i Trøndelag på et nytt kyllingslakteri i samarbeid med Ytterøy Kylling på Røra i Trøndelag. Utredningen er ferdig og vi inviterer til Eiermøter der vi presenterer resultatene i utredningen. Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen, og konserndirektør for Produksjon, Lisbeth Svendsen går gjennom utredningen, svarer på spørsmål og tar imot innspill og kommentarer. Det blir to møter og du kan delta på det tidspunktet som passer best for deg.

Styret i Nortura skal klokka 15 i dag informere eierne om utredninga, og hente inn innspill. Detter oppsatt plan skal de seinere i høst avgjøre slakteriet i Elverum sin framtid, men Østlendingen har altså grunn til å tro at styret vil framskynde vedtaket.

Nortura-framtiden i Elverum: – Konkluderer i høst

Det som er klart er at Nortura, om de vedtar nedleggelse, rammer Elverumssamfunnet hardt. Og det vil neppe skje uten stor motstand fra kommunen, nabokommunene og kyllingprodusenter fra Innlandet.

Her er mer bakgrunn for hva ulike aktører mener om saken: