Røde Kors har bare seks-sju medlemmer, men mangedobles når det virkelig er behov

Det er ikke mer enn seks – sju faste medlemmer i foreningen, men det mangedobles når hendelser krever innsats av Røde Kors i Åsnes. Nå har man kjøpt en lukket henger som skal utstyres med det nødvendige for å være en effektiv bidragsyter ved forskjellige hendelser i distriktet.