Røde Kors tar omfattende grep mot korona-smitte

Røde Kors gjennomfører nå en rekke tiltak for å unngå at smittespredning svekker den frivillige beredskapen, og er beredt til å bistå myndighetene ved behov.

DEL

– Det er svært viktig at alle gjør sitt for å bremse dette viruset. I tillegg har vi et ekstra fokus på å opprettholde beredskapen, sier leder for distriktsstyret i Hedmark Røde Kors, Roy Heine Olsen.

Røde Kors har allerede iverksatt strenge smitteverntiltak for ansatte og frivillige, men vedtok onsdag ytterligere grep for å kunne opprettholde en beredskap og fylle rollen som støtteaktør for norske myndigheter, samt sørge for at sårbare grupper blir ivaretatt.

– Vår søk- og redningskapasitet opprettholdes og det jobbes med å utrede hvordan våre lokale frivillige kan bistå sine kommuner og lokale helsemyndigheter ved behov. Organisasjonen er i løpende kontakt med nasjonale og lokalemyndigheter om behovet for bistand, både på kort og lang sikt, opplyser Heine Olsen.

– Røde Kors er en viktig del av Norges beredskap, så vi gjør alt vi kan for å unngå smittefare og samtidig sørge for at våre nærmere 4.000 frivillige i Innlandet kan være tilgjengelig i sine lokalsamfunn, legger han til.

Innført hjemmekontor for alle ansatte

For å unngå at ansatte og frivillige utsettes for smittefare og dermed blir satt ut av spill, er det over hele landet innført hjemmekontor for alle Røde Kors-ansatte.

Alle store møter og samlinger foransatte og frivillige gjennomføres via video eller telefonkonferanser, utsettes eller avlyses de neste månedene.

– Røde Kors har et særskilt ansvar for å bidra til at smitten ikke spres videre. Vi jobber tett mot mange mennesker, også de som er spesielt utsatt, og må derfor ta kraftige grep i dugnaden som nå må gjøres for å begrense koronaviruset, sier Heine Olsen.

Stanser aktiviteter – styrker andre

Røde Kors har en rekke aktiviteter rettet mot spesielt sårbare grupper i samfunnet. Av hensyn til deltakere og frivillige vil blant annet alle fellesarrangementer knyttet til institusjoner innstilles.

Det samme gjelder gruppeaktiviteter, en rekke aktiviteter og arrangementer for barn og unge, og visitortjenesten i fengsler.

– Det er beklagelig at vi må kansellere alle disse flotte aktivitetene, men i de tilfellene der det er mulig, vil vi opprettholde en til en-møter, blant annet gjennom besøkstjenesten og flyktningguiden. Vi vil også utvide digital leksehjelp, og gjøre det vi kan for at Kors på halsen, samtaletjenesten vår for barn og unge, kan være operativ for dem som har behov for noen å snakke med, avslutter Heine Olsen.

Artikkeltags