– Vedum lovte å komme tilbake til priskrisen i revidert nasjonalbudsjett, og at folk kom til å merke det. Derfor er dette nok et mageplask for Vedum, sier stortingsrepresentant og nestleder i Rødt Marie Sneve Martinussen.

Det er allerede lekket at regjeringen fjerner momsfritak for elbiler, og at det såkalte karensåret for personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) fjernes.

– Det er bra at regjeringen setter tak på elbilsubsidiene for å få en mer rettferdig miljøpolitikk. Det er viktig at den uverdige ordningen hvor folk har måttet gå et venteår uten rett på arbeidsavklaringspenger, fjernes. Samtidig er det en lang vei fra dette budsjettet til Senterpartiets valgkampløfter om å hindre økte utgifter for vanlige folk, sier Martinussen.