Gå til sidens hovedinnhold

Rondane – Femund – Røros og Rendalen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aha-opplevelsen

Høsten 2019 holdt jeg foredrag for to turgrupper på Skjerdingen Høyfjellshotell.

Temaet var natur- og kulturhistorie for regionen. Den ene gruppa var en turgruppe med 45 gamle håndballspillere fra Larvik og Vestfold, alder 65+. Den andre gruppa var ei turgruppe fra Skedsmo kommune, 25 stk., 17–60 år.

Som rendøl ville jeg dra foredraget østover og holde meg til Rendalen, og for å teste kunnskapsnivået om Rendalen, innledet jeg med å spørre om hvor mange som hadde hørt om eller kjente til Rendalen. Det ble helt stille. Ingen – ingen ante hvor eller noe om Rendalen. Så sto jeg der og skulle fortelle om noe ingen visste hvor var. Uten plansjer eller bilder.

Knutepunktskilt

Opplevelsen fikk meg til å se meg rundt, gjennom Østerdalen. Hvilke knutepunkter har Rendalen mellom Elverum og Tynset? Det er på Rena, i Åmot kommune, krysset mellom riksveg 3/fylkesveg 215, hvor det er geografisk skiltet, Rendalen. Det er på Trønnes, i Stor-Elvdal kommune i krysset mellom riksveg 3/fylkesveg 30, hvor det er geografisk skiltet, Rendalen. Det er på Hanestad, i Rendalen kommune, i krysset mellom riksveg 3/fylkesveg 2216, hvor det er skiltet, Øvre Rendal. Ved Jutulhogget i Alvdal kommune er det skiltet Midtskogen og på Tynset er det skiltet Rendalen.

Info om Rendalen langs riksveg 3

To kilometer nord for Hanestad, i Rendalen kommune, ligger Østlund rasteplass med døgnåpen wc og stort informasjonsskilt. 20 kilometer sør for Hanestad ligger Storelgen rasteplass med døgnåpen wc og store informasjonsstolper.

Hverken på informasjonstavla på Østlund eller på infostolpene på Storelgen, finnes det et ord om Rendalen. (Rendalen kommune fikk i sin tid tilbud om en egen infostolpe ved Storelgen for kr 70.000,-). Selv kommunens eget infoskilt ved Hanestad Servicesenter er tomt.

Ringebu – Drevsjø/Idre (Sverige)

Innlandet fylke er bundet sammen, øst-vest, ved Elverum/Rena, Atna/Hanestad og Tolga.

I Innlandet ligger nasjonalparkene Rondane og Femund. Korteste vegen mellom Ringebu og Drevsjø, på sommertid er 20 mil på tvers via Friisvegen og Hanestadveien. (Det er 4 mil lengre til Idre og Systembolaget).

Fra Ringebu og opp på fjellet er Friisvegen nylig renovert. Friisvegen på Østerdalssida, minner imidlertid om hompetitten/hompetatten. Fra Hanestad og 6 kilometer mot Øvre Rendal, ligger den eneste grusveien mellom Ringebu og Idre, en strekning på 250 km med asfalt. Bedriftene i Knutepunkt Atna-Hanestad, sendte i høst et innspill til Innlandets fylkesvegplanlegging og påpekte at på sommertid kommer Friisvegen opp som første alternativ på Google Maps.

Framtidige vegplaner og skilt.

I vegplanen for Innlandet ligger Hanestadveien inn med asfaltering i 2025, om 4 år. Friisvegen er ikke nevnt i det hele tatt.

I mitt hode er aksen Rondane-Femund ekstremt viktig, spesielt på sommertid for kommunene Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal og Ringebu. Mye av næringslivet lever av turisme, og det er et av hovedsatsingsområdene for alle kommunene.

På skiltet ved Atna (riksveg 3/fylkesveg 219) mot vest finner du geografis skilt (gult) mot Folldal, Ringebu og Sollia. Serviceskilt (hvite) til Skjerdingen Høyfjellshotell og severdighetsskilt (brunt) til Rondane. Begrepet Rondane gir umiddelbart forbipasserende en forståelse av hvor i Norge de er. Selv utlendinger vil oppfatte det.

På skiltet ved Hanestad (riksveg 3/fylkesveg 2216) mot øst, finner du geografisk skilt mot Øvre Rendal, samt hvitt skilt med symboler for drivstoff, matservering og informasjon.

Jeg savner begrepene Rendalen, Røros, Femund, Hanestad Servicesenter, Bullmuseet og Utsikten, kanskje til og med Sverige.

Skiltene Rondane ved Atna og Femund ved Hanestad vil vær gjenkjennelig for de fleste nordmenn og mange utlendinger.

Jeg håper at Innlandet, Trøndelag, Ringebu, Stor-Elvdal, Rendalen og Engerdal raskest mulig setter seg ned og blir enige om en framtidig strategi på kort og lang sikt for vegvedlikehold og skilting.

Knutepunkt Atna-Hanestad

Knutepunkt Atna-Hanestad ligger ca. midt mellom Oslo og Trondheim, både langs jernbanen og langs hovedveien. Knutepunktet ligger også strategisk på aksen Drevsjø-Ringebu. Disse to stedene vil aldri bli overflødige. Knutepunkt Atna-Hanestad består av 15 store og små servicebedrifter, og flere etableringer og planer de siste årene, inspirer og motiverer til mer samarbeid over kommunegrensene. Spesielt må det fokuseres på arealplaner og næringsplaner.

Sæming Håkonsøn Hanestad
Utålmodig pensjonist

Kommentarer til denne saken