Krever raskere elektrifisering av Rørosbanen til Elverum

MÅ ELEKTRIFISERES: Også Elverum stasjon må elektrifiseres i løpet av få år, mener fylkestinget. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

MÅ ELEKTRIFISERES: Også Elverum stasjon må elektrifiseres i løpet av få år, mener fylkestinget. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkestinget krever at Solørbanen, samt Rørosbanen fra Hamar til og med Elverum stasjon, elektrifiseres innen 2024.

DEL

Fylkestinget vedtok mandag sin høringsuttalelse til jernbanesektorens handlingsprogram for perioden 2018–2029.

Inne i Nasjonal transportplan ligger nye tilsvinger i Elverum og Kongsvinger, samt elektrifisering av Solørbanen og Rørosbanen fra Hamar til Elverum inne, men ikke i første del av planperioden.

Et enstemmig fylkesting krever at dette endres.

– Det er viktig at nye banekoblinger i Elverum og Kongsvinger og forlengede krysningsspor i Løten og på Kirkenær ligger inne i første planperiode og kan tas i bruk i 2024. Men det haster med å tilrettelegge for tømmertransporten, og fylkestinget ønsker elektrifisering av strekningen i første planperiode. Elektrifiseringen må inkludere Elverum stasjon, heter det i vedtaket, som også krever at handlingsprogrammet må inneholde en plan for elektrifisering av hele Rørosbanen for å nå målet om å flytte gods fra veg til bane.

–Å flytte gods over på bane betyr også av vegene blir bedre, påpeker fylkesordfører Arnfinn Nergård (Sp).

Fylkestingsrepresentant Bjørnar Tollan Jordet (SV) viste til mulighetene for at bimodale togsett, altså togsett som både kan gå på strøm og diesel, skal kunne brukes på Rørosbanen, som et alternativ til elektrifisering.

Det avviste han.

– Bimodale togsett er ingen løsning. Hele banestrekningen må elektrifiseres, slo han fast.

Når det gjelder Dovrebanen uttrykker fylkestinget misnøye med at ferdigstillingen av dobbeltspor fram til Åkersvika ved Hamar utsettes fra 2024 til 2026.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken