Både Rørosbanen og Solørbanen er stengt i helgen. Det er anleggshelg, og banestrekningene blir stengt fra fredag kveld til søndag kveld, opplyser banesjef Stig Moen i Bane Nor.

– Vi beklager de konsekvensene dette får for de reisende, men arbeidet er viktig for at vi skal yte en maksimal service videre framover og til neste vintersesong, utdyper Moen.

Det skal byttes ut stikkrenner en rekke steder, bruker skal skiftes eller utbedres, og det blir også foretatt masseutskifting og svillebytte langs banen. Skogrydding og utkjøring av virke står også på programmet, i tillegg til at gamle sporveksler skiftes ut.

Nordlandsbanen, Meråkerbanen og deler av Dovrebanen og Vestfoldbanen er også stengt på grunn av arbeid i helgen. Dovrebanen blir stengt mellom Eidsvoll og Lillehammer i tolv timer fra lørdag kveld til søndag morgen.

Publikum finner nærmere informasjon om busser og trafikkavvikling på nettsidene til NSB, nsb.no. På strekningen Trondheim- Hamar går det tog fra Trondheim til Støren, og buss videre sørover.

I motsatt retning, fra Hamar til Røros og Trondheim, er det også buss som er løsningen, med tog videre fra Støren og nordover.

På Dovrebanen blir det bussing mellom Eidsvoll og Lillehammer.