Fortsatt uklart hva undergangen vil koste

GÅR VIDERE: Kjell Ingar Olsen, Marte Larsen Tønseth og Mette Stikholmen fra Løten Sp etterlyser tydelige tall for den nye fotgjengerundergangen i Løten sentrum.

GÅR VIDERE: Kjell Ingar Olsen, Marte Larsen Tønseth og Mette Stikholmen fra Løten Sp etterlyser tydelige tall for den nye fotgjengerundergangen i Løten sentrum. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Tross store overskridelser går Løten formannskap inn for å bevilge nye 900.000 kroner til fotgjengerundergangen i sentrum.

DEL

– Det har ingen hensikt å stoppe det. Nå må vi bli ferdig, og så får vi lære av det, sier Kjell-Erik Nordahl (H).

Hvor mye undergangen kommer til å koste når også parkeringsplassen på Kilde-siden av jernbanelinja står klar og alle tall foreligger, er fortsatt uklart. I formannskapsmøtet onsdag ga flere av de folkevalgte gjentatte ganger uttrykk for at de ikke ser og forstår totalen i økonomien, selv etter rådmannens redegjørelse.

Ifølge rådmann Tollef Imsdalen har gjennomføringen av selve anlegget hittil kostet vel 20,6 millioner kroner, i stedet for 16,9 millioner som forutsatt. Da er ikke merverdiavgift regnet med, og heller ikke utgifter til grunnerverv, som ble om lag tre millioner kroner.

For selve anlegget er det en budsjettoverskridelse på 22 prosent, ifølge rådmannen.

I tillegg gjenstår kostnader på 900.000 kroner i år, i hovedsak knyttet til den nye parkeringsplassen.

Ulike tall

Marte Larsen Tønseth (Sp) etterlyser et samlet prosjektregnskap og et svar som det er mulig å sette to streker under.

– Jeg får fortsatt ikke tallene til å stemme. Når jeg har lagt sammen alt, kommer jeg på over 40 millioner kroner inklusive moms, sier hun.

Tønseth fikk flertall i formannskapet for å bestille en ny sak fra rådmannen med et tydelig prosjektregnskap for hele prosjektperioden.

Bare Arbeiderpartiets representanter stemte imot forslaget. Saken går videre til kommunestyret.

– Et godt tiltak

Ordfører Bente Elin Lilleøkseth og Ap-gruppeleder Jørn Arild Flatha understreket i møtet at de har full tillit til rådmannens redegjørelse. De forsvarer også den ekstra pengebruken og viser til at en stor del av overskridelsene skyldes nødvendige sikringstiltak.

– Hva hvis vi ikke hadde gjort dette og meieriet hadde rast sammen, sier Lilleøkseth.

Hun framholder at fotgjengerkryssingen ved Løten stasjon har vært et godt og riktig tiltak, med tanke på tilgjengelighet og universell utforming og for utviklingen av sentrum.

Nye storprosjekter

– Jeg er helt enig i at undergangen er blitt flott, men overskridelser på minst 22 prosent er mye. Jeg håper vi slipper å se mange slike saker framover, sier Kjell-Erik Nordahl.

Også i to andre prosjekter som rådmannen la fram i formannskapsmøtet onsdag, er budsjettet overskredet. Ny lekeplass i sentrum og veglys langs Ådalsbrukvegen har en samlet merkostnad på 560.000 kroner.

Formannskapet innledet møtet med en befaring på Bergum og i Venslivegen, der det planlegges henholdsvis nytt boligområde og nye lokaler for Løten ved og service og flere arbeidstreningstiltak i kommunen. Her er det anslått ei kostnadsramme på 37 millioner kroner. Rivingen av den gamle vedsentralen er i full gang, og bygging av nye lokaler starter i midten av mai.

Husbanken bidrar med et tilskudd på 7,5 millioner kroner til utbyggingen i Venslivegen.

Artikkeltags