Lei av kalde tog, varme tog, fulle tog og saktegående tog: – Skal vi ta tog, må det være plass til oss

ORDFØRERE: Ordførerne var samlet på Tynset mandag, og snakket blant annet om togtilbudet på Rørosbanen. Fra venstre: påtroppende ordfører Mona Murud i Alvdal, Kristin Langtjernet i Folldal, avtroppende ordfører Johnny Hagen i Alvdal, Runa Finbourd i Os, Merete Myhre Moen i Tynset og Bjørnar Tollan Jordet i Tolga.

ORDFØRERE: Ordførerne var samlet på Tynset mandag, og snakket blant annet om togtilbudet på Rørosbanen. Fra venstre: påtroppende ordfører Mona Murud i Alvdal, Kristin Langtjernet i Folldal, avtroppende ordfører Johnny Hagen i Alvdal, Runa Finbourd i Os, Merete Myhre Moen i Tynset og Bjørnar Tollan Jordet i Tolga. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ordførerne i Nord-Østerdalen vil ikke sitte rolig og vente på hva som skjer med togtilbudet på Rørosbanen.

DEL

Nok en gang krever de bedre togsett og flere togavganger.

– Skal vi ta tog, må det være plass til oss, sier ordfører Merete Myhre Moen (Sp) i Tynset.

– Å få opp rutetilbudet er det første som må til. SJ må kjøre flere tog. Så må Jernbanedirektoratet få avsluttet diskusjonen om trasévalg i Hamar, for det er avgjørende også for oss, sier Tolga-ordfører Bjørnar Tollan Jordet (SV).

To timers frekvens strake vegen til Trondheim må til, mener ordførerne. De peker på at tilbudet er særlig dårlig nordover, men at det også er hull sørover.

Regionrådet for Fjellregionen, som nå består av kommunene Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os, viser til at det er lovet flere togavganger på Dovrebanen.

Det er Folldals-ordfører Kristin Langtjernet (Ap) i og for seg godt fornøyd med. Folldølene reiser like gjerne til Hjerkinn som til Alvdal når de skal bruke tog.

– Det er bra at Dovrebanen får bedre togtilbud, men vi ønsker å minne om at tilbudet også må bedres på Rørosbanen. Det er et stort behov både for nye togsett og flere avganger slik at vi oppnår to timers frekvens gjennom hele driftsdøgnet, uttaler ordførerne.

Det er ikke første gangen ordførerne i Fjellregionen fortviler.

– Vi som reiser med Rørosbanen opplever dessverre stadig oftere overfylte togvogner, togvogner som er alt for kalde på vinteren, og alt for varme på sommeren, skrev regionrådsleder Merete Myhre Moen i et brev til Jernbanedirektoratet i august i år.

Hun la til at de reisende til stadighet blir påminnet det store behovet for oppgraderinger av tjenestetilbud og togmateriell.

– Gamle togvogner med svært dårlig temperaturregulering, og svært begrensede muligheter for å sette opp ekstravogner i ferier, før helger og høytider bidrar stadig oftere til en dårlig opplevelse for de reisende, het det videre.

I svaret fra Jernbanedirektoratet ble ansvaret for disponering av togsett plassert hos SJ Norge, som etter anbudsrunden fikk kjøringen på Rørosbanen.

Nå kommer en ny henvendelse fra regionrådet, denne gangen både til SJ og Jernbanedirektoratet.

– Vi opplever til stadighet at folk ikke får kjøpt billetter på grunn av fulle tog, skriver de, og peker igjen på problemene med temperaturen i togvognene.

– Det er heller ikke uvanlig med stengte toaletter og at toget må kjøre i lav hastighet grunnet tekniske utfordringer, nevner regionrådet videre.

Politikerne håper at SJ blant annet kan gi en redegjørelse for hvilke strekninger de nye bimodale togene tenkes brukt på når de er klare for levering, og at SJ kan gi en redegjørelse for status vedrørende opsjoner på Rørosbanen.

– Vi trenger også de nye togsettene. Her pågår det småkamper mens vi venter på elektrifiseringen, som er en helt egen sak, kommenterer Merete Myhre Moen.

Os-ordfører Runa Finborud peker på at mange trenger å jobbe mens de sitter på toget, og at det er vanskelig slik togsettene er i dag. Hun tror folk vil være med på å la bilen stå hvis bare togtilbudet blir bedre.

SJ

SJ (Statens järnvägar) er et statseid, svensk transportselskap. Konsernet omsetter for 7,9 milliarder svenske kroner, og har 4600 ansatte.

SJ Norge tar fra 2020 over Trafikkpakke 2 i Norge fra Vy Tog. Trafikkpakken består av Dovrebanen og Nordlandsbanen, samt fem underliggende strekninger. Rørosbanen er én av dem. Avtalen gjelder til 2030.

SJ uttalte i en pressemelding i juni at de vil forenkle og forbedre reisen for de reisende, og nevnte blant annet modernisert serveringstilbud om bord, oppgradering av interiør, bedre mobil- og internettdekning og økt kapasitet på Dovrebanen i helgene.

Av pressemeldingen gikk det også fram at alle som jobber på de sju togstrekningene, får tilbud om å være en del av SJ Norge.Artikkeltags

Kommentarer til denne saken