Venterommet ved Tynset i fare for å bli lagt ned

Varslet nedleggelse, men trakk det tilbake.