Tidligere i sommer ba Hedmark fylkeskommune Jernbanedirektoratet om å sørge for at det går tog annenhver time i hver retning på Rørosbanen. I tillegg ble det bedt det om rushtidsavganger mellom Elverum og Hamar. Fylkesrådet hadde merket seg ønsket om et bedre togtilbud på Rørosbanen, ikke minst i sammenheng med at Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer nå er slått sammen til Høgskolen i Innlandet.

Anna L. Ottosen, stedfortredende rektor ved Høgskolen i Innlandet, gikk 19. juni ut i Østlendingen og sa at det er et stort behov for hyppigere avganger mellom Elverum og Hamar.

Må prioritere Trondheim og Bodø

Nå foreligger svaret fra Jernbanedirektoratet, og det er negativt.

– På strekningen Hamar-Røros kjøres det seks avganger hver veg på hverdager. Vi har vurdert markedsgrunnlaget og tilgangen på togmateriell for å øke til sju daglige avganger, slik at togtilbudet får en fast struktur med totimers intervaller. Det vil kreve et ekstra togsett. Vår konklusjon er at dette ikke er en anbefalt prioritering i 2018/2019 ut fra tilgangen på togsett. Lokaltrafikken rundt Trondheim og Bodø har de siste årene hatt en sterk økning, og det er ikke ønskelig å overføre materiell fra lokaltog i storbyområder til Rørosbanen, skriver Dagfinn Berge, direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet, i svarbrevet til Hedmark fylkeskommune.

Han viser til at situasjonen vil endre seg når elektrifiseringen av banenettet i området rundt Trondheim er ferdig. Da vil det bli bedre tilgang på dieselmateriell.

Ingen mulighet

Heller ikke ønsket om rushtidsavganger mellom Hamar og Elverum vil bli innfridd:

– Ønsket om en dobling av avganger i rushtiden mellom Hamar og Elverum ble utredet for noen år siden. NSB utarbeidet et pristilbud til Samferdselsdepartementet med tanke på oppstart i 2012-2013, men Hedmark fylke ønsket heller å satse på et forsterket busstilbud. I ettertid har transportkapasiteten for lokaltog blitt forsterket i storbyområdene rundt Trondheim og Bodø, slik at det i dag ikke finnes togmateriell til å kjøre flere avganger på strekningen Hamar-Elverum, fastslår direktør Berge i Jernbanedirektoratet.