Nådde ikke fram med kravet om flere avganger på Rørosbanen

Ordførerne i Nord-Østerdal nådde ikke fram med kravet om flere togavganger på Rørosbanen.

DEL

Hedmark fylkeskommune gir årlig innspill til ønskede endringer knyttet til tog i Hedmark. De har fått gjennomslag for noe med den nye avgangen på kveldstid fra Drammen til til Lillehammer, med retur grytidlig fra Lillehammer.

Men bedre rutetilbud på Rørosbanen blir det ikke i denne omgang.

Bedre togsett og flere avganger

Det opplyser fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen på fylkeskommunens hjemmeside.

Regionrådet for Fjellregionen rettet for 14 dager siden en henvendelse til SJ som har fått anbudet for kjøringen på Rørosbanen og Jernbanedirektoratet om bedre togsett og flere avganger. De mener at togtilbudet er særlig dårlig nordover og krevde to timers frekvens til Trondheim. Samtidig pekte de på at det også er hull sørover.

Selv om fylkeskommunen i flere år har spilt inn behovet for blant annet økt antall avganger på Rørosbanen fra 6 til 8 kom det ikke med i år. Det gjorde heller ikke ønsket om tog med timefrekvens mellom Hamar og Rena.

Det samme gjelder behovet for å gjenopprette togstopp på Skotterud for tog mellom Kongsvinger og Karlstad, samt å gjenopprette tog for persontrafikk på Solørbanen – lenger inn i framtiden.

Må satse på dobbeltspor

Tolga-ordfører Bjørnar Tollan Jordet (SV) er ikke så skuffet over at det ikke blir flere avganger på enkeltstrekninger i denne omgang. Men ut fra et helhetlig perspektiv savner han en realitetsorientering om potensialet som ligger i Rørosbanen.

– Jeg er skuffet over at politiske myndigheter ikke ser den samfunnsøkonomisk nytten med å elektrifisere Rørosbanen og få på plass dobbeltspor mellom Hamar og Støren. Da får vi en helhetlig godstransportkorridor fra Norge og ut i Europa. Jernbanen er i bakevja fordi vi tror at vi bare kan bygge bredere og bredere veger, men ved å satse på dobbeltspor kan vi flytte 100.000 vogntog fra vegene over på bane med relativt enkle grep. Det vil føre til mindre slitasje og dermed mindre behov for vedlikehold og etterslep på vegene, sier han.

Styrket tilbud på Dovrebanen

Innspillene til endring som Hedmark fylkeskommune har fått gjennom er med på å styrke tilbudet på Dovrebanen, hvor kapasiteten er sprengt.

– En ny avgang på nattetid mandag til torsdag – med avgang fra Oslo klokka 00.24, ankomst Hamar 01.45 og ankomst Lillehammer i 2.30-tiden på natta. Denne avgangen går også mellom søndag og mandag, men da er det endestasjon på Hamar.

– Sørover går det en ny avgang klokka 03.33 fra Lillehammer mandag til fredag. Endringene gjelder på ukedager fra 15. desember. Foreløpig inkluderer ikke tilbudet helg.

Selv om flere andre innspill heller ikke har kommet med i år, synes Torp Adolfsen det er gledelig at ett av ønskene til Hedmark fylkeskommune delvis er innfridd.

– Så får vi håpe at de andre innspillene kommer på plass i framtiden. Det vil bety mye for folk i Innlandet å få bedre kollektivmuligheter, sier hun.

Artikkeltags