Tilrådningen kommer etter to dødsulykker på planoverganger på Rørosbanen i fjor sommer med to ukers mellomrom.

Lørdag 24. juni omkom en mann i 50-årene fra Akershus da bilen han satt i ble påkjørt av toget sør for Koppang i Hedmark. Onsdag 5. juli ble en kvinnelig sjåfør kritisk skadd da bilen hun kjørte ble truffet av toget like sør for Auma i Alvdal kommune.

Kryssing av slike usikrede planoverganger er utelukkende basert på at trafikantene oppdager toget i tide. Dagens barrierer er ikke alltid tilstrekkelige til å vekke trafikanters oppmerksomhet ettersom menneskers persepsjon, forståelse og atferd er beheftet med svakheter, skriver kommisjonen i sin rapport.

Begge planovergangene der ulykken skjedde ligger på Rørosbanen, de er private, og er planoverganger uten veisikringsanlegg. Havarikommisjonen valgte derfor å gjennomføre en felles sikkerhetsundersøkelse av ulykkene.

Trafikanters atferd ved en planovergang blir påvirket av omgivelsene, bemerker kommisjonen. Dette gjør at det etter Havarikommisjonens vurdering er behov for en teknisk barriere som varsler trafikanter om tog ved planoverganger uten veisikringsanlegg.

«Det er viktig at Bane Nors arbeid med å sanere eller ruste opp og slå sammen planoverganger får tilstrekkelig midler til å fortsette det planmessige arbeidet», skriver kommisjonen.