Badebrygge og gjenoppbygging av historisk veg: Slik skal ulvepengene i Elverum brukes

Kommunen har fått 1.420.000 kroner som skal brukes på avbøtende tiltak fordi kommunen har ulverevir.