Reineierne avviste blankt erstatning på 15.000. Ordførere og Sametinget vil ha ulven fjernet raskt

Sju ordførere nord i Hedmark pluss Sametinget gir reineierne i Elgå reindistrikt (Svahken Sitje) full støtte i kravet om at ulven som oppholder seg i Elgå-området må tas ut umiddelbart. En erstatning på 15.000 kroner er blankt avvist. – En hån, sier reineierne.