Utvider fellingstillatelse på to ulv etter nye funn av skadet sau

Fylkesmannen har forlenget fellingstillatelsen på to ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga og Tynset kommuner, etter at det har blitt dokumentert fire ferske skader på sau forårsaket av ulv i Tylldalen.

DEL

Den siste fellingstillatelsen gjaldt fram til 21. august, men denne har nå blitt forlenget fram til 31. august.

Siden midten av juli har det blitt dokumentert ulveskader i de nevnte kommunene, og Fylkesmannen har innvilget tillatelse til skadefelling av ulv i området – med forlenging gjennom flere perioder.

Ut ifra hensynet til beitedyr, områdets betydning som beitemark og skadenes omfang og utvikling, anser Fylkesmannen det som nødvendig å forlenge fellingstillatelsen ytterligere.

Fellingsområdet er avgrenset til følgende områder: Nord for fylkesveg 217 fra Isterfossen i Engerdal til Åkrestrømmen i Rendalen, øst for fylkesveg 30 i Rendalen og Tynset kommuner, sør for Glomma i Tynset og Tolga kommuner, samt vest for fylkesveg 26 i Tolga og Engerdal kommuner sørover til Isterfossen.

Artikkeltags