Utvider fellingstillatelse på to ulv etter nye funn av skadet sau

Fylkesmannen har forlenget fellingstillatelsen på to ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga og Tynset kommuner, etter at det har blitt dokumentert fire ferske skader på sau forårsaket av ulv i Tylldalen.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Den siste fellingstillatelsen gjaldt fram til 21. august, men denne har nå blitt forlenget fram til 31. august.

Siden midten av juli har det blitt dokumentert ulveskader i de nevnte kommunene, og Fylkesmannen har innvilget tillatelse til skadefelling av ulv i området – med forlenging gjennom flere perioder.

Ut ifra hensynet til beitedyr, områdets betydning som beitemark og skadenes omfang og utvikling, anser Fylkesmannen det som nødvendig å forlenge fellingstillatelsen ytterligere.

Fellingsområdet er avgrenset til følgende områder: Nord for fylkesveg 217 fra Isterfossen i Engerdal til Åkrestrømmen i Rendalen, øst for fylkesveg 30 i Rendalen og Tynset kommuner, sør for Glomma i Tynset og Tolga kommuner, samt vest for fylkesveg 26 i Tolga og Engerdal kommuner sørover til Isterfossen.

Artikkeltags