Rovviltnemnda på veg tilbake på jobb

AVVENTENDE MEN KLAR: Leder i Rovviltnemnda i Hedmark avventer det formelle i Stortinget, men sier at han er klar til å ta opp igjen virksomheten i nemnda innen kort tid.

AVVENTENDE MEN KLAR: Leder i Rovviltnemnda i Hedmark avventer det formelle i Stortinget, men sier at han er klar til å ta opp igjen virksomheten i nemnda innen kort tid. Foto:

I desember la Rovviltnemnda i Hedmark ned virksomheten som en direkte følge av regjeringens nei til lisensjakt på ulv. Nå satser leder Arnfinn Nergård på at Stortinget rydder opp.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Det melder NRK Hedmark og Oppland i dag.

Flertallet på Stortinget støtter trolig ikke Vidar Helgesens forslag til endring i naturmangfoldloven. Onsdag kom energi- og miljøkomiteen på Stortinget til enighet om en innstilling der de avviser Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven. I stedet blir regjeringen bedt om å endre rovviltforskriften.

Tanken er at dette skal gi hjemmel for å felle ulv av flere grunner enn i dag, blant annet av hensyn til folks frykt.

– Vi avventer Stortinget behandling i neste uke, men når det er formelt i orden så vil jeg tro at vi kommer til å ta opp igjen våre verv, sier rovviltnemndas leder Arnfinn Nergård til statskanalen.

Det var 21. desember i fjor at rovviltnemnda i Hedmark la ned sin virksomhet i protest mot regjeringens nei til lisensjakt på ulv.

Artikkeltags