Svenske Naturvårdsverket bestemte torsdag at det ikke vil bli noen lisensjakt på ulv kommende vinter, skriver Nationen. De siste tre årene er det registrert 16 prosent færre ulveflokker i Skandinavia og antallet dyr går ned. I Sverige er det registrert 305 ulver under vinterens telling. For å ha det som betegnes som gunstig bevaringsstatus, har forskere slått fast at det er nødvendig med minst 300 ulver i Sverige.

Mens det i Norge er Stortinget som bestemmer hva som er bestandsmålet for ulv, styres dette i Sverige av EUs arts- og habitatdirektiv.

I Miljødirektoratet er man usikre på i hvilken grad stans i den svenske lisensjakta påvirker bestanden av ulv i Norge.

– Erfaringsmessig skyldes skader på beitedyr i Norge i stor grad ulv som har vandret fra svensk side. Når målsettingen på svensk side er å øke bestanden, kan det få konsekvenser på norsk side i form av flere streifulver, sier leder av viltseksjonen Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet til avisen.

Han understreker imidlertid at det fortsatt er åpent for skadefellinger av ulv på svensk side selv om lisensjakten settes på pause. Dette vil trolig føre til at en del dyr likevel vil bli felt.