Færre jervekull i Skandinavia

Av

Det er påvist 165 kull jervevalper i Norge og Sverige, noe er en nedgang på 9 prosent sammenlignet med fjoråret, ifølge Rovdata.

DEL

I fjor lå tallet på 182 jervekull i begge land, viser tall fra Rovdata.

– Nedgangen i Skandinavia skyldes at det er påvist 16 prosent færre kull i Sverige i år. Påviste kull i Sverige har gått ned med 20 kull, fra 124 til 104, sammenlignet med i fjor, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.

I Norge er det i år imidlertid en økning fra 58 til 61 kull, og tallet er godt over det nasjonale målet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Arbeidet blir utført på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Artikkeltags