Mener endring må til for å dempe mistanken om ulovlig ulvejakt

I løpet av siste året har to ulver som begge brukte Nordre Elverum JFGF sine områder, blitt funnet drept av naturlige årsaker. Den ene ble drept av en annen ulv og den andre av elg. Det mener Stein Langdalen fra Elverum burde komme tydeligere fram i Rovbasen.