– Å si at beitenæringa er truet, det er krisemaksimering

Naturverner Per Flatberg er fortvilet over det han kaller en lite nyansert rovdyrdebatt.