Avslo søknad på fellingstillatelse av ulv

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen i Hedmark har torsdag avslått en søknad fra Stor-Elvdal kommune om å få felle en ulv på Koppangkjølen.

DEL

Søknaden ble sendt onsdag denne uka, etter at det dagen før ble dokumentert av Statens Naturoppsyn at en ulv hadde skadet en kalv i beiteområdene på nevnte sted.

I begrunnelsen for avslaget skriver Fylkesmannen blant annet at det aktuelle området karakteriseres som et mindre viktig beiteområde, og at de ikke er kjent med at det er sau på utmarksbeite der.

Området blir imidlertid ofte benyttet til utmarksbeite for noen besetninger med storfe.

LES FLERE ROVDYRSAKER HER!

Videre skrives det at skaden på kalven ikke var fersk da den ble oppdaget, og at erfaringene har vist at dersom det skal være realistisk håp om å gjennomføre et effektivt skadefellingsforsøk, må fellingslaget ha et ferskt kadaver eller spor å gå ut ifra.

På bakgrunn av disse vurderingene, har Fylkesmannen dermed avslått fellingstillatelsen fra Stor-Elvdal kommune.

Artikkeltags