Gå til sidens hovedinnhold

Vil gjerde inn sauen mot Osdalsflokken

Artikkelen er over 11 år gammel

Direktoratet for naturforvaltning (DN) sier nei til Rendalen kommune som har bedt om å ta ut ulvene i Osdalsreviret. Direktoratet mener at skadepotensialet til disse ulvene er begrenset. Gjerding er et viktig element for å skille ulven og beitedyrene.

Det var i slutten av mai at Rendalen kommune søkte direktoratet om å ta ut Osdalsflokken fordi disse ulvene truer 200 ammekuer, rundt 1.200 beitende sauer og kalvingsområder til rendalsreinen. Direktoratet vurdere ikke skadene eller skadepotensialet på husdyr eller tamrein så stort at vilkårene for felling er til stede.

Sju til ni ulver

DN konstaterer at Osdalsreviret besto av sju til ni ulver vinteren 2009/2010. Yngling er ikke påvist fram til 15. juni. Familiegruppa har hatt tilhold både innenfor, mens mest utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv.

Dagens revir er hovedsakelig lokalisert til området sør for Åkrestrømmen og øst for Storsjøen, men ulvene benytter også områder nord for fylkesveg 217, fra Åkrestrømmen til Engerdal. For ett år siden avslo Miljøverndepartementet en søknad om å ta ut Osdalsreviret.

Mer penger til gjerding

Direktoratet mener at det kartlagte reviret til Osdalsflokken tilsier at framtidig skadepotensial er knyttet til innmarksbeitearealer i ytterkanten av revirets utbredelse, og vurderes derfor å være begrenset.

Disse arealene er delvis sikret mot ulveangrep og deler av brukerne har fått midler til forsterkning av gjerde og strøm, heter det blant annet i begrunnelsen for vedtaket.

DN viser også til at det er gitt midler til gjerding, og at det kan stilles midler til disposisjon for ytterligere sikring av disse områdene.

Skadefelling

I fjorårets avslag skrev Miljøverndepartementet at rovviltforliket ikke gir en generell adgang til å felle all ulv som etablerer seg utafor forvaltningsområdet for ynglende ulv.

Departementet konkluderte med at det er «ulveflokkens områdebruk relatert til skadesituasjonen som er utslagsgivende for departementets opprettholdelse av vedtaket».

Skader utover det akseptable kan etter departementets mening vurderes i forhold til skadefelling av dyr.

En yngling påvist

I år er det påvist et ynglende ulvepar i Norge, i Kynna-reviret. Maksimalt kan det forventes fem ynglinger, Osdalen, Slettås, Julussa, Linnekleppen foruten Kynna.

– Det er derfor potensial for at bestandsmålet på tre årlige ynglinger innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv (helnorske) nås i 2010.

Kommentarer til denne saken