Rovdata har påvist 66-73 ulver i Norge: Forventer snarlig dokumentasjon om valpekull i Hernes

Rovdata viser til en ny foreløpig statusrapport for perioden 1. oktober til 10. desember. Hele perioden varer til 31. mars.