Truslene haglet mot rovviltnemnda: På det verste våget ikke lederen å kjøre med bilen før han hadde sjekket om noen hadde tuklet med den

Rovviltnemdas leder frykter attentat.