Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus vil gi tillatelse til å felle 36 ulver i løpet av vinteren og ta ut tre ulveflokker. Miljødirektoratet anbefaler å redusere kvoten for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen med ett revir for å sikre at bestandsmålet for neste år nås.

– Dette er å be om bråk. Definitivt. Det må være et minstekrav at man følger rovviltnemndenes anbefaling, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, til VG.

Hun mener kvotene som rovdyrnemndene har vedtatt overhodet ikke truer bestanden. Regjeringen har ikke noe annet valg enn å følge nemndenes forslag, mener Arnstad.

– Hvis ikke kommer regjeringen fullstendig på kant med Stortinget nok en gang i denne saken, sier hun.

En rekke organisasjoner har klaget på rovviltnemndenes vedtak, og nok en gang blir det opp til Klima- og miljødepartementet å avgjøre saken.

I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulv, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen. I desember kuttet klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kvoten til 15 ulv – alle utenfor ulvesonen. Det førte til protester fra folk som lever tett på ulven.